Overenie platnosti lekára u poskytovateľa

Pre overenie zadajte oba kódy, kód lekára v tvare A36147xxx, kód poskytovateľa v tvare N12345. Výnimka: ak sa kód lekára končí na 099 (lekár alebo zubný lekár predpisujúci lieky pre seba a osoby blízke), nie je druhé pole povinné. 
Informácia Z bezpečnostných dôvodov vyžadujeme od 11. 6. 2015 dodatočné potvrdenie, že ste človek a nie automatický program. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti.
 

Ak chcete overiť vzťah k inému dátumu, vyberte ho z kalendára alebo prepíšte ho vo formáte DD. MM. RRRR (napríklad 05. 04. 2012).

Skontrolujte, prosím, správnosť kódu lekára.

Skontrolujte, prosím, zadané údaje. Kód lekára aj kód poskytovateľa sú povinné.

Zadaný kód zariadenia nie je v správnom tvare.