Overenia

Overenie európskeho preukazu (EHIC)

Číslo preukazu EHIC zadávajte v tvare 8070302XXXXXXXXXXXXX , kde 8070302 je pevná (nemenná) časť EHIC a XXXXXXXXXXXXX je poradové číslo v závislosti od ZP, ktorá ho vydala. Číslo EHIC je uvedené na preukaze EHIC.

Problém s overením reCAPTCHA.

Mohlo by vás zaujímať

Overenie prevádzky
jeden
dva