Overenie európskeho preukazu (EHIC)

Informácia Z bezpečnostných dôvodov vyžadujeme od 11. 6. 2015 dodatočné potvrdenie, že ste človek a nie automatický program. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti.

Číslo preukazu EHIC zadávajte v tvare 8070302XXXXXXXXXXXXX , kde 8070302 je pevná (nemenná) časť EHIC a XXXXXXXXXXXXX je poradové číslo v závislosti od ZP, ktorá ho vydala. Číslo EHIC je uvedené na preukaze EHIC.