Overenie úväzku lekára

Pre overenie zadajte oba kódy: kód lekára zadávajte v tvare A36147xxx. Kód prevádzky prideľuje UDZS poskytovateľovi pre ambulanciu, oddelenie a pracovisko, zadávajte v tvare N12345xxx123
Informácia Z bezpečnostných dôvodov vyžadujeme od 11. 6. 2015 dodatočné potvrdenie, že ste človek a nie automatický program. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti.
 

Ak chcete overiť vzťah k inému dátumu, vyberte ho z kalendára alebo prepíšte ho vo formáte DD. MM. RRRR (napríklad 05. 04. 2012).

Skontrolujte, prosím, zadané údaje. Kód lekára aj kód prevádzky sú povinné.

Skontrolujte, prosím, zadané údaje.