Overenia

Overenie úväzku lekára

Zadajte kód lekára v tvare A36147xxx. Kód poskytovateľa je kód pre ambulanciu, oddelenie a pracovisko. Zdajte ho v tvare P12345xxx123.
Oba kódy prideľuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Problém s overením reCAPTCHA.

Mohlo by vás zaujímať