Overenie zmluvného vzťahu pracoviska

Kód prevádzky prideľuje UDZS poskytovateľovi pre ambulanciu, oddelenie, pracovisko. Zadávajte v tvare N12345xxx123.

Informácia Z bezpečnostných dôvodov vyžadujeme od 11. 6. 2015 dodatočné potvrdenie, že ste človek a nie automatický program. Ďakujeme za porozumenie a ospravedlňujeme sa za akékoľvek nepríjemnosti.

Ak chcete overiť vzťah k inému dátumu, vyberte ho z kalendára alebo prepíšte ho vo formáte DD. MM. RRRR (napríklad 05. 04. 2012).