Všetky lieky, ktoré sú centrálne nakupované, podliehajú predchádzajúcemu súhlasu zdravotnej poisťovne, sú posudzované revíznym farmaceutom. Následne s daným návrhom pracuje oddelenie centrálneho nákupu liekov, ktoré lieky objednáva, komunikuje s distribútorom, s lekárňou. Lieky sú dodávané do vopred určených lekárni. O dodávke liekov je vopred informovaná lekáreň, ako aj lekár, ktorý následne komunikuje s pacientom o ďalšom terapeutickom postupe.

Ak chcete požiadať o aktuálny zoznam centrálne nakupovaných liekov, kontaktuje odelenie CNP na mailovej adrese [email protected].