Preventívne prehliadky

Zo zákona plne preplácame pravidelné preventívne prehliadky u všeobecného lekára pre deti aj dospelých, gynekológa, urológa, zubára a gastroenterológa. Ak chcete viac, ako zaručuje zákon, informujte sa o nadštandarde u nás alebo u vášho lekára.

Stiahnite si mobilnú aplikáciu Dôvera,
ktorá vás upozorní na najbližšiu preventívnu prehliadku.

Muž

Všeobecný lekár

Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť  raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darcovia krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok. Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku - zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu,
 • odber krvi - dchýlky krvného obrazu odhalia chudokrvnosť i rakovinu krvi,
 • rozbor moču - káže výkonnosť obličiek,
 • pečeňové testy,
 • test na okultné (skryté) krvácanie v stolici u poistencov od veku 40 rokov, a vtedy, ak sa v rodine poistenca vyskytla rakovina hrubého čreva alebo konečníka,
 • zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17 a 18 ročných a nad 40 rokov.

Ak máte viac ako 40 rokov,  mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie o kondícii vášho srdca.

Zubár

Poistenci nad 18 rokov by mali svojho stomatológa navštíviť raz za rok. Zubár vám bezplatne skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sám. Inak by sme vám ho v štandardnom prevedení zaplatili my.

Gastroenterológ

V prípade, že máte viac ako 50 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, preplatíme vám preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov.

Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 40 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

Urológ

Muži nad 40 rokov, u ktorých sa v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty  majú podľa hladiny onkomarkera PSA nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa:

 • raz za tri roky v prípade hladiny PSA< 1,0 ng/ml
 • raz za dva roky v prípade hladiny PSA < 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml
 • raz za rok v prípade hladiny PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml

Muži od 50 rokov majú nárok na jednu preventívnu prehliadku u urológa raz za tri roky. 

Jej súčasťou sú najmä:

 • sedimentácia erytrocytov a odber krvi na určené laboratórne vyšetrenia,
 • vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník,
 • vyšetrenie moču a močového sedimentu,
 • ultrazvukové vyšetrenie prostaty, močových ciest a obličiek
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy,
 • fyzikálne vyšetrenie.

Žena

Všeobecný lekár

Po dovŕšení 18 rokov môžete ísť  raz za dva roky na preventívnu prehliadku k vášmu všeobecnému lekárovi. Darkyne krvi chodia na preventívnu prehliadku raz za rok. Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku - zvýšené hodnoty nemusia nič znamenať, no signalizujú potrebnú kontrolu,
 • odber krvi - odchýlky krvného obrazu odhalia chudokrvnosť i rakovinu krvi,
 • rozbor moču - ukáže výkonnosť obličiek,
 • pečeňové testy,
 • test na okultné (skryté) krvácanie v stolici u poistencov od veku 40 rokov, a vtedy, ak sa v rodine poistenca vyskytla rakovina hrubého čreva alebo konečníka,
 • zisťovanie cholesterolu a triacylglycerolov u poistencov 17 a 18 ročných a nad 40 rokov.

Ak máte viac ako 40 rokov,  mali by ste absolvovať aj EKG. Napovie o kondícii vášho srdca.

Zubár

Osemnásťročné a staršie by mali svojho stomatológa navštíviť  raz za rok. Bezplatne vám skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama. Inak by sme vám ho v štandardnom prevedení zaplatili my.

Gynekológ

Gynekologickú prevenciu absolvujú ženy od 18 rokov, resp. od prvého tehotenstva raz ročne. Vyšetrenie obsahuje najmä:

 • základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom,
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou,
 • ultrasonografické vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky),
 • vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu,
 • vaginoskopiu, kolposkopiu.

Doplnkom prevencie je mamografia prsníkov. Raz za dva roky ho absolvujú ženy od 40 do 69 rokov, raz ročne ženy bez ohľadu na vek s pozitívnou rodinnou diagnózou a individuálne ženy s patologickým nálezom.

Preventívne cytologické vyšetrenie absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú ostatné 3 cytologické nálezy negatívne.

Gastroenterológ

V prípade, že máte viac ako 40 rokov alebo rodinných príslušníkov s rakovinou konečníka či hrubého čreva, preplatíme vám preventívne kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa. Robí sa raz za desať rokov.

Zisťujú sa ním polypy a včasné štádiá rakoviny. Ak sa počas vyšetrenia nájde polyp, lekár vám ho odstráni a vzorku pošle na histologické vyšetrenie. Histológia sa robí aj zo vzorky prípadného nádoru. Z výsledku je jasné, či je nádor zhubný alebo nezhubný.

Gastroenterológ alebo všeobecný lekár a lekár vnútorného lekárstva s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti diagnostická a intervenčná kolonoskopia vykonáva aj skríning rakoviny konečníka a hrubého čreva u mužov a žien nad 40 rokov jedenkrát za dva roky pri pozitívnom teste na okultné krvácanie.

Tehotná žena

Všeobecný lekár

Tehotenstvo nič nemení na vašom nároku absolvovať prevenciu u všeobecného lekára raz za dva roky. Lekár sa zameria na:

 • zmeranie hmotnosti, pulzu, krvného tlaku,
 • odber krvi,
 • rozbor moču.

Zubár

Tehotné ženy majú nárok na dve preventívne prehliadky za rok. Zubár vám bezplatne skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Ak neabsolvujete preventívnu prehliadku a máte zubný kaz, jeho ošetrenie si hradíte sama. Inak by sme vám ho v štandardnom prevedení zaplatili my.

Gynekológ

Preventívna starostlivosť o tehotné je podstatne rozsiahlejšia ako bežná gynekologická prevencia. Obsahuje jednu bezplatnú prehliadku raz za mesiac a jednu šesť týždňov po pôrode.

Gynekológ vykoná celkové fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak), skontroluje brucho a panvu (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť) aj krčok maternice, od 6. týždňa sleduje ozvy plodu.

Súčasťou prevencie sú aj:

 • anamnéza (termín poslednej menštruácie, možný termín otehotnenia, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev, užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu),
 • ultrazvukové sledovanie tehotenstva, biometria a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie (najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva),
 • určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora,
 • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva,
 • špeciálne vyšetrenia podľa potreby.

Dieťa

Všeobecný lekár

Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína už 48 hodín po opustení pôrodnice. V prvom roku života sa robí deväť preventívnych vyšetrení (najmenej tri do troch mesiacov veku), desiate po dovŕšení poldruha roka. Následne až do osemnástich rokov by mali deti chodiť k pediatrovi raz za dva roky.

U detí do dvoch rokov sa prevencia orientuje najmä na:

 • odhalenie prípadných metabolických porúch,
 • odhalenie nedostatku vitamínu D,
 • adekvátnosť výživy,
 • vyšetrenie pohybového správania,
 • vývin jemnej motoriky,
 • vývin zmyslových orgánov,
 • vývin reči.

V neskoršom veku sa kontrolujú hlavne:

 • pohybový aparát,
 • zrak,
 • sluch,
 • vývin reči,
 • sociálne správanie,
 • inteligencia,
 • psychicky vývin,
 • cholesterol,
 • krv,
 • moč,
 • krvný tlak.

Dôležitou súčasťou prevencie je očkovanie proti:

 • tuberkulóze,
 • pneumokokom,
 • rotavírusom,
 • záškrtu,
 • tetanu,
 • čiernemu kašľu,
 • hemofilovým invazívnym infekciám,
 • detskej obrne,
 • vírusovej hepatitíde B,
 • osýpkam,
 • mumpsu.

Zubár

Prvú preventívnu prehliadku u zubára absolvuje dieťa po dovŕšení prvého roku. Potom chodí k zubárovi dva razy ročne, až kým nedosiahne 18 rokov. Súčasťou prehliadky je kontrola:

 • chrupu,
 • mäkkých tkanív ústnej dutiny,
 • parodontu,
 • medzičeľustných vzťahov a vzájomného postavenia zubov,
 • dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • určenie indexu kazivosti chrupu a parodontálneho indexu.

Dôležitou časťou je aj poradenstvo a poučenie rodičov. V prípade, že z preventívnej prehliadky vyplynie potreba remineralizácie skloviny, odstránenia povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia zuba, je takýto výkon pripočítateľnou položkou k preventívnej prehliadke.

Telovýchovný lekár pre poistencov do 18 rokov

Je vaše dieťa  aktívny športovec a zároveň člen športového klubu? Má nárok na čiastočnú úhradu preventívnej prehliadky raz ročne u telovýchovného lekára. Ten vykoná:

 • komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
 • vyšetrenie pulzu a tlaku krvi,
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percento podielu tuku),
 • EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi,
 • spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie.

Lekárovi zaplatíte. Doklad o úhrade nám predložíte spolu so žiadosťou, na základe toho vám zaplatíme príspevok. S dokladom nám predložte aj potvrdenie o aktívnej športovej činnosti vášho dieťaťa staré maximálne tri mesiace a rozpis výkonov poskytnutej preventívnej prehliadky.

Preventívnu prehliadku pre športovcov u telovýchovného lekára uhradíme poistencovi vo veku do 18 rokov.