Preventívne prehliadky

Bežná preventívka vie odhaliť najčastejšie aj zriedkavé diagnózy, ako sú problémy s vysokým tlakom, cukrom v krvi či rôzne zápaly v tele. Absolvované preventívky sa Vám zídu aj pri uplatňovaní viacerých našich benefitov.

vseobecna-preventivka.png Všeobecný lekár

Nárok: Raz za 2 roky (darkyne krvi raz za rok)

Na aké vyšetrenia máte nárok?

 • Komplexné vyšetrenie celého tela pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom
 • Anamnéza vášho zdravotného stavu a zdravotných rizík (vážne ochorenia u priamych príbuzných)
 • Kontrola hmotnosti, pulzu, krvného tlaku
 • Odber krvi a rozbor moču (ktorý si prinesiete so sebou)
 • Pečeňové testy
 • Kontrola stavu očkovania (napr. tetanus)

Pacientky od 40 do 75 rokov

 • EKG
 • Test na okultné (skryté) krvácanie v stolici raz za 2 roky, ak nebolo absolvované preventívne kolonoskopické vyšetrenie hrubého čreva (raz za 10 rokov). Ak sa vo vašej rodine vyskytuje rakovina hrubého čreva alebo konečníka, môže lekár urobiť test na okultné krvácanie v akomkoľvek veku.

zubna-preventivka.png Zubár

Nárok: Raz za rok (tehotné ženy dvakrát)

Zubár vám skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Preventívku nezabudnite absolvovať každý rok. Ak máte napr. zubný kaz, aby sme vám ošetrenie preplatili, musíte mať preventívku z minulého roka.

gynekologicka-preventivka.png Gynekológ

Nárok: Raz za rok (od 18 rokov alebo prvého tehotenstva)

Čo preventívka obsahuje?

 • základné vyšetrenie vrátane vyšetrenia prsníkov pohmatom,
 • odborné poradenstvo v otázkach antikoncepcie, hormonálnej substitučnej liečby, prevencie sexuálne prenosných ochorení,
 • USG (ultrasonografické vyšetrenie) malej panvy brušnou alebo pošvovou (intravaginálnou) sondou,
 • USG (ultrasonografické vyšetrenie) oboch prsníkov vrátane regionálnych lymfatických uzlín (raz za 2 roky),
 • vyšetrenie mikrobiálneho pošvového obrazu,
 • vaginoskopiu, kolposkopiu.

Pokiaľ má žena dokázanú mutáciu BRCA 1 génu, od 30 rokov podstupuje v rámci preventívky odber krvi na vyšetrenie tumor markeru Ca 125 raz za 6 mesiacov.

Ženy od 35 rokov s pozitívnou rodinnou anamnézou karcinómu vaječníkov podstupujú raz za rok odber krvi.

Doplnkom prevencie je aj mamografia prsníkov . Ak sú voľné kapacity, poistenky Dôvery môžu získať termín už do 10 dní.

Cytológia

Preventívne cytologické vyšetrenie z krčka maternice absolvujú ženy od 23 rokov. Prvé dva odbery sa robia raz ročne. Ak sú výsledky v poriadku, pokračuje sa v trojročnom intervale. Skríning sa vo veku 64 rokov ukončí, ak sú ostatné 3 cytologické nálezy negatívne.

Tehotné ženy

Preventívna starostlivosť o tehotné je podstatne rozsiahlejšia ako bežná gynekologická prevencia. Obsahuje jednu bezplatnú prehliadku raz za mesiac počas tehotenstva a jednu 6 týždňov po pôrode.

Vyšetrenie obsahuje:

 • celkové fyzikálne vyšetrenie (výška, hmotnosť, krvný tlak),
 • kontrola brucha a panvy (stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu a primeranosť) aj krčok maternice,
 • od 6. týždňa sledovanie ozvy plodu.

Súčasťou prevencie sú aj:

 • anamnéza (termín poslednej menštruácie, možný termín otehotnenia, anamnéza predchádzajúcich chorôb, počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev, užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu),
 • ultrazvukové sledovanie tehotenstva, biometria a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie (najviac tri razy počas fyziologického tehotenstva),
 • určené laboratórne vyšetrenia moču, krvi, krvnej skupiny a Rh-faktora, HIV, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole,
 • vyhodnotenie nálezov so zreteľom na riziká tehotenstva,
 • špeciálne vyšetrenia podľa potreby.

gastroenterology.png Gastroenterológ

Nárok: Kolonoskopické vyšetrenie raz za 10 rokov ak máte viac ako 50 rokov

Čo vyšetrenie obsahuje?

 • zisťovanie polypov a včasného štádia rakoviny
 • odstránenie prípadného polypu a odoslanie vzorky na histologické vyšetrenie.

pediater.png Pediater

Preventívna všeobecná starostlivosť o dieťa sa začína už 48 hodín po opustení pôrodnice.

 • V 1. roku života čaká dieťa 9 preventívnych vyšetrení (najmenej tri do troch mesiacov veku).
 • Jedna prehliadka čaká dieťa vo veku 18 mesiacov.
 • Medzi 3. a 18. rokom 1 preventívka raz za 2 roky.

U detí do 2 rokov sa prevencia orientuje najmä na:

 • komplexné pediatrické vyšetrenie a založenie zdravotnej dokumentácie
 • celkový stav dieťaťa a jeho svalový tonus, obvod hlavy a hrudníka
 • symetria končatín a pohyblivosť kĺbov, vrátane sonografického vyšetrenia bedrových kĺbov
 • novorodenecké reflexy
 • odhalenie prípadných metabolických porúch
 • adekvátnosť výživy a odhalenie nedostatku vitamínu D
 • vývin jemnej motoriky, zmyslových orgánov a reči
 • laboratórne vyšetrenia

V neskoršom veku sa kontrolujú hlavne:

 • povinné očkovania
 • pohybový aparát a psychomotorický vývin
 • zrak, sluch, vývin reči a slovná zásoba
 • sociálne správanie
 • inteligencia a psychicky vývin
 • cholesterol, krv, moč a krvný tlak
Prehľad očkovaní
Povinné očkovania Odporúčané (dobrovoľné) očkovania
Pneumokoky Rotavírusové infekcie
Záškrt Ovčie kiahne
Tetanus Vírusová hepatitída A
Čierny kašeľ Kliešťová encefalitída
Hemofilové invazívne nákazy Meningitída C
Detská obrna Ľudský papilomavírus (HPV)
Ružienka
Vírusová hepatitída typu B
Osýpky
Mumps

zubna-preventivka.png Zubár

Nárok: Prvá preventívka po dovŕšení 1. roku, potom dvakrát za rok do 18. roku

Zubár vám skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • pohmatovo lymfatické uzliny na krku,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Dôležitou časťou je aj poradenstvo a poučenie rodičov. Ak je po preventívke potrebná remineralizácia skloviny, odstránenie povlakov, zubného kameňa, výplň alebo extrakcia zuba, je takýto výkon pripočítateľnou položkou k preventívke.

Preventívku nezabudnite absolvovať každý rok. Ak má dieťa napr. zubný kaz, aby sme ošetrenie preplatili, musí mať preventívku z minulého roka.

physical_education_doctor.png Telovýchovný lekár pre poistencov do 18 rokov (vrátane)

Ak je Vaše dieťa aktívny športovec a zároveň člen športového klubu , má nárok na čiastočnú úhradu preventívky raz ročne u telovýchovného lekára.

Vyšetrenie obsahuje:

 • komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov
 • vyšetrenie pulzu a krvného tlaku
 • základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, % podielu tuku)
 • EKG vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi a počas definovanej a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi
 • spirografické vyšetrenie vrátane grafickej registrácie a dokumentácie

Ako funguje preplatenie?

 1. Lekárovi zaplatíte.
 2. Nezabudnite si odložiť doklad o zaplatení. Ten nám predložíte spolu so žiadosťou .
 3. S dokladom nám predložte aj potvrdenie o aktívnej športovej činnosti vášho dieťaťa a rozpis výkonov poskytnutej preventívky.
 4. Žiadosť s dokladmi nám môžete poslať na Dôvera zdravotná poisťovňa, Cintorínska 5, 949 01 Nitra alebo priniesť osobne do ktorejkoľvek pobočky.

Na čo si dať pozor

Ak podávate žiadosť za aktuálny kalendárny rok, potvrdenie o športovej činnosti nesmie byť staršie ako 3 mesiace.

Ak žiadosť podávate spätne, požiadajte športový klub o vystavenie potvrdenia o tom, že bolo dieťa v danom čase členom.

Žiadosť o refundáciu nákladov na preventívnu prehliadku aktívnych športovcov je možné podať za max. 3 roky spätne.

vseobecna-preventivka.png Všeobecný lekár

Nárok: Raz za 2 roky (darcovia krvi raz za rok)

Na aké vyšetrenia máte nárok?

 • Komplexné vyšetrenie celého tela pohľadom, pohmatom, poklepaním, posluchom
 • Kontrola hmotnosti, pulzu, krvného tlaku
 • Odber krvi a rozbor moču
 • Pečeňové testy
 • Kontrola stavu očkovania (napr. tetanus)

Pacienti od 40 do 75 rokov

 • EKG
 • Test na okultné (skryté) krvácanie v stolici raz za 2 roky, ak nebolo absolvované preventívne kolonoskopické vyšetrenie hrubého čreva (raz za 10 rokov). Ak sa vo vašej rodine vyskytuje rakovina hrubého čreva alebo konečníka, môže lekár urobiť test na okultné krvácanie v akomkoľvek veku.

zubna-preventivka.png Zubár

Nárok: Raz za rok

Zubár vám skontroluje:

 • chrup,
 • parodont,
 • mäkké tkanivá ústnej dutiny,
 • lymfatické uzliny,
 • medzičeľustné vzťahy a vzájomné postavenie zubov,
 • zubné náhrady,
 • stav dentálnej hygieny a hygienických návykov,
 • index kazivosti chrupu a parodontálny index.

Preventívku nezabudnite absolvovať každý rok. Ak máte napr. zubný kaz, aby sme vám ošetrenie preplatili, musíte mať preventívku z minulého roka.

urolog.png Urológ

Muži od 40 rokov

Ak sa u vás v rodine (otec, syn alebo súrodenec) vyskytol prípad karcinómu prostaty, máte nárok na jednu preventívku u urológa podľa hladiny onkomarkera PSA:

 • raz za 3 roky v prípade hladiny PSA < 1,0 ng/ml
 • raz za 2 roky v prípade hladiny PSA < 1,1 ng/ml - 2,5 ng/ml
 • raz za rok v prípade hladiny PSA 2,6 ng/ml - 4,0 ng/ml

Muži od 50 rokov

Nárok: Raz za 3 roky

Na aké vyšetrenia máte nárok?

 • odber krvi na laboratórne vyšetrenie prostatického špecifického antigénu a kreatinínu, chemické vyšetrenie moču a močového sedimentu
 • vyšetrenie semenníkov a prostaty cez konečník
 • ultrazvukové vyšetrenie prostaty, močových ciest a obličiek
 • ultrasonografické vyšetrenie malej panvy
 • fyzikálne vyšetrenie

O zdraví s urológom

Neprehráva sa vám video? Pozrite si sériu videí o zdraví mužov s urológom MUDr. Jánom Švihrom, PhD.


gastroenterology.png Gastroenterológ

Nárok: Kolonoskopické vyšetrenie raz za 10 rokov ak máte viac ako 50 rokov

Čo vyšetrenie obsahuje?

 • zisťovanie polypov a včasného štádia rakoviny,
 • odstránenie prípadného polypu a odoslanie vzorky na histologické vyšetrenie.