Magnetická rezonancia (MR)

Zobrazovanie magnetickou rezonanciou je diagnostická metóda používaná na vytváranie dvojrozmerných a trojrozmerných obrazov orgánov alebo štruktúr vo vnútri ľudského tela. Takéto vyšetrenie je oprávnený predpisovať iba odborný lekár.

Čakanie na magnetickú rezonanciu

Pokiaľ je vyšetrenie na základe posúdenia odosielajúceho lekára považované za odložiteľný výkon, pacienti sú objednávaní podľa poradia.

V prípade neodkladnej zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ povinný vykonať vyšetrenie bez zbytočného odkladu.

Úhrada za vyšetrenie

Vyšetrenie magnetickou rezonanciou vám uhradíme z verejného zdravotného poistenia u zmluvných poskytovateľov. Je na lekárovi, aby vás poslal do zariadení, s ktorými máme zmluvy a ktorým zaplatíme. Vtedy neplatíte nič.