Nárok a vybavenie kúpeľov

Úhrada kúpeľnej liečby sa riadi podľa platnej legislatívy (tzv. indikačného zoznamu ), kde je presne stanovené, aké diagnózy sa liečia v kúpeľoch a za akých podmienok. Pacient musí splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

  • O vhodnosti kúpeľov pre pacienta rozhoduje ošetrujúci lekár.
  • Ak uzná, že kúpeľná liečba je potrebná, zašle do zdravotnej poisťovne kúpeľný návrh.
  • Poisťovňa ho posúdi, prípadne schváli úhradu liečby.
  • Žiadosti cez DôveraLekárom vybavujeme do 24 hodín ako jediná poisťovňa na Slovensku.
  • Elektronické žiadosti vybavujeme do 5 pracovných dní.
  • Papierové žiadosti spracujeme do 10 pracovných dní.

Na oddych v kúpeľoch nepotrebujete nevyhnutne odporúčanie lekára. Takýto pobyt neschvaľuje zdravotná poisťovňa. Klient si ho platí sám.

Papiere nechceme. Požiadajte lekára o kúpeľný návrh cez DôveraLekárom. Výsledok budete mať obaja o 24 hodín.

Návrh na kúpeľnú starostlivosť
Žiadosť o predĺženie platnosti návrhu na kúpeľnú starostlivosť

Keď potrebujete kúpele

  1. Lekár (všeobecný lekár alebo špecialista) vám bezplatne vypíše kúpeľný návrh.

  2. Doručte nám podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave. Ak k nám prišiel klasicky poštou, do 10 pracovných dní vám zašleme informáciu o jeho spracovaní.  Ak návrh zaslal lekár elektronicky cez Dôvera lekárom, odpoveď bude o 24 hodín. V prípade cudzieho medicínskeho softvéru návrh vyhodnotíme v priebehu 5 pracovných dní.

  3. Návrh skontrolujú naši odborníci. Ak je úplný a odborne aj formálne správny, schválime ho v priebehu niekoľkých pracovných dní.

  4. Lekárovi aj poistencovi zašleme výsledok listom, sms správou, prípadne e-mailom. Všetky informácie sú Elektronickej pobočke poistenca, lekár má platformu DôveraLekárom.

Zmluvné kúpele