Overenia a online služby

Zmenené: 12. 06. 2015

Najpoužívanejšie: overenie poistenca a platiteľa a zoznam dlžníkov

Iné overenia

Overenie európskeho preukazu (EHIC)

Overte si platnosť čísla preukazu EHIC.

Overenie poistenca v inej poisťovni

Overte si poistenie osoby v iných zdravotných poisťovniach.

Overenie platnosti potvrdenia

Overte si pravosť vydaných potvrdení pre platiteľov.

Overenie úväzku a platnosti lekára u poskytovateľa

Overte si úväzok alebo či lekár u daného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pracuje.

Overenie pracoviska poskytovateľa

Skontrolujte si platnosť a zmluvnosť ambulancie, oddelenia alebo pracoviska.

Zmluvní poskytovatelia, prevádzky a lekári