Zmena osobných údajov

 

Zmena adresy

Čo nám treba oznámiť?

Zmenu adresy trvalého a prechodného pobytu nahlasuje u osôb so slovenským rodným číslom zdravotnej poisťovni Register fyzických osôb. S tým si starosti robiť nemusíte. Zdravotnej poisťovni treba nahlásiť zmenu kontaktnej adresy, na ktorú vám posielame poštu - ak sa nezhoduje s adresou trvalého alebo prechodného pobytu.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Časté otázky

Zmena priezviska

Čo nám treba oznámiť?

Zmenu priezviska napríklad po sobáši zdravotnej poisťovni oznamovať nemusíte. Nahlási ho za vás Register fyzických osôb. Platí to pre poistencov so slovenským rodným číslom.

Časté otázky

E-mail, mobil, IBAN

Čo nám treba oznámiť?

Nové údaje, ako sú e-mail, číslo telefónu alebo bankový účet, nám dajte vedieť čo najskôr. Najjednoduchšie a najrýchlejšie to vybavíte cez digitálne služby - mobilnú aplikáciu alebo elektronickú pobočku.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka
Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Časté otázky


Rodné číslo

Čo nám treba oznámiť?

Ide o jednu zo zmien, ktorú sa zdravotná poisťovňa dozvie od štátnych úradov. Túto zmenu teda poisťovni nemusíte oznamovať.

Časté otázky

Cudzinci

Čo nám treba oznámiť?

  • adresu trvalého alebo prechodného pobytu - ak ide o cudzinca bez slovenského rodného čísla,
  • rodné číslo - ak ide o cudzinca so slovenským rodným číslom s povolením na pobyt od cudzineckej políci.

Časté otázky