Preukaz poistenca

Preukaz poistenca slúži ako doklad, podľa ktorého lekár alebo lekárnik vie, ktorá zdravotná poisťovňa za vás uhradí liečbu. Vydáme ho každému poistencovi bezplatne.

Od novembra 2012 vydávame našim poistencom tzv. kombinovaný preukaz poistenca, ktorý obsahuje už aj európsky preukaz zdravotného poistenia a môžete ho použiť pri návšteve lekára doma aj v zahraničí.

Národný preukaz poistenca má neobmedzenú platnosť, Európsky preukaz zdravotného poistenia má platnosť obmedzenú na 10 rokov. Preukaz vydávame každému nášmu poistencovi bezplatne, zväčša do 10 dní od požiadania.

Najrýchlejšie vieme reagovať vtedy, keď k nám žiadosť o nový preukaz poistenca príde od vás z Elektronickej pobočky. Odpadá totiž čas potrebný na doručenie a spracovanie papierového tlačiva, preto elektronicky prijaté žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie ako papierové.

Alebo nás kontaktujte prostredníctvom stránky kontaktovať Dôveru, v ktorejkoľvek našej kamennej pobočke, prípadne zaslaním e-mailu na preukaz@dovera.sk alebo poštou.

V prípade, že máte občiansky preukaz s čipom, o nový preukaz nás žiadať nemusíte. Ak nás aj napriek tomu o preukaz požiadate, vystavíme vám iba Európsky preukaz. Na Slovensku je možné preukazovať sa občianskym preukazom prípadne iným dokladom totožnosti s elektronickým čipom.

Platnosť preukazu

Národný preukaz poistenca platí neobmedzene.

Strata alebo krádež preukazu

Ak ste ostali bez preukazu poistenca, nahláste nám čo najskôr jeho stratu, poškodenie aj krádež. Kontaktujte nás prostredníctvom stránky kontaktovať Dôveru, obrátiť sa môžete aj na kolegov v ktorejkoľvek pobočke. Nový preukaz vám vydáme bezplatne zväčša do 10 dní.

Zmena priezviska

Ak ste zmenili priezvisko, zmenu nám nahlasovať nemusíte. Nový preukaz vám zašleme automaticky.

Limitované série 

Naši najmenší poistenci dostávajú automaticky detský preukaz poistenca.

preukaz.png

Európsky preukaz

Nemáte európsky preukaz?

Požiadajte nás o jeho vydanie prostredníctvom stránky kontaktovať Dôveru, , v niektorej z našich pobočiek. Vytlačíme vám ho a odošleme väčšinou do 10 pracovných dní.

Ak do zahraničia odchádzate skôr, vydáme vám na počkanie v ktorejkoľvek našej pobočke náhradný certifikát. Certifikát platí tri mesiace a je plnohodnotnou náhradou za európsky preukaz.

Ochráni ma európsky preukaz pred platením?

Nie celkom. Zabezpečí vám rovnaké práva,ale aj povinnosti, aké majú domáci pacienti. Ak si tí za niečo platia, budete si platiť aj vy. V niektorých krajinách sú doplatky vyššie ako na Slovensku, platí sa napríklad za lieky alebo pri hospitalizácii v nemocnici.

Ak sa chcete tomu vyhnúť, odporúčame vám vybaviť si komerčné poistenie. Naši poistenci ho majú od Generali so zľavou. Viac informácií tu.

Môžem s európskym preukazom navštíviť akéhokoľvek lekára?

Nie, tento preukaz platí iba u lekárov a v zdravotníckych zariadeniach, ktoré sú v štátoch EÚ napojené na verejný systém zdravotného poistenia.

Neplatí teda u súkromných lekárov a v privátnych klinikách. Tam si náklady spojené so zdravotnou starostlivosťou hradíte sami.

Čo všetko mi garantuje európsky preukaz poistenca?

Pri akútnom ochorení alebo stave ohrozujúcom život máte nárok na potrebnú (neodkladnú) zdravotnú starostlivosť. Myslí sa tým nevyhnutné ošetrenie napríklad v prípade úrazu, zlomeniny, infarktu, pôrodu, očkovania, operačného zákroku (prasknutý žalúdočný vred, zápal slepého čreva a pod.) i tehotenských prehliadok.

Európsky preukaz garantuje aj pravidelnú starostlivosť (dialýzu, oxygenoterapiu a pod.) pre chronických pacientov. No jej poskytnutie, najmä termín a miesto, si vopred dohodnite s lekárom alebo zariadením v štáte, kam cestujete.

Ako si vymením preukaz?

Ak si chcete vymeniť preukaz poistenca, najrýchlejšie vieme reagovať vtedy, keď k nám žiadosť o nový preukaz poistenca príde od vás z Elektronickej pobočky. Urobíme to bezplatne aj a v ktorejkoľvek pobočke . Prípadne nám pošlite žiadosť o výmenu preukazu na adresu  preukaz@dovera.sk . E-mail nazvite Záujem o výmenu preukazu. Do tela e-mailu napíšte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia alebo vaše identifikačné číslo poistenca (pod skratkou IČP ho nájdete na súčasnom preukaze poistenca).

Ak si želáte, aby sme preukazy vymenili aj vašim deťom, pripojte do e-mailu ich mená a dátumy narodenia.

Nemusíte chodiť do pobočky, nový preukaz vám zašleme najneskôr do 30 dní.

Platia staré preukazy Apollo, Sideria a Vzájomná zdravotná poisťovňa?

Preukazy poistencov všetkých zlúčených poisťovní sú stále v platnosti. Všetci zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sú o tejto skutočnosti informovaní, nie je preto dôvod preukazy meniť. Rovnako je to aj v prípade vydania liekov v lekárni. Z uvedeného dôvodu sme preto preukazy plošne nemenili.

Ak si však želáte preukaz poistenca vymeniť, žiadosť o nový preukaz viete pohodlne vybaviť prostredníctvom Elektronickej pobočky, kontaktného formulára dostupného na www.dovera.sk, resp. na ktorejkoľvek pobočke. Nový preukaz poistenca vám zašleme na vašu adresu, resp. na najbližšiu pobočku (keď budú otvorené pobočky).