Lekár

DôveraLab umožní oveľa rýchlejší prístup k informáciám o existujúcich žiadankách a relevantných výsledkov vyšetrení aj priamo v nemocničnom informačnom softvéri a online, teda s okamžitým prenosom dát. Pre vás znamená väčší komfort pri práci s informáciami a možnosť rýchlejšie začať liečbu pacienta. Získate neporovnateľne lepší prístup k informáciám, než doposiaľ.

Ako sa zmení práca lekára?

Práca lekára, objednávajúceho vyšetrenie a spôsob vytvárania žiadanky na vyšetrenie sa nemení. Zásadný rozdiel pre lekára, ktorý bude mať k dispozícii softvér podporujúci DôveraLab, bude možnosť vedieť v čase vyšetrovania pacienta, aké žiadanky na vyšetrenia mu dali urobiť aj iní lekári.

Výsledok laboratórneho alebo zobrazovacieho vyšetrenia bude dostupný pre lekárov v reálnom čase po ukončení vyšetrenia SVLZ pracoviskom alebo bude možné priebežne zobraziť čiastkové výsledky vyšetrení v prípade zložitejších a časovo náročnejších vyšetrení.

Podmienka je ukončenie vyšetrenia SVLZ pracoviskom. Čiže lekár bude mať viac relevantných informácií na to, aby poskytol bezpečnú, kvalitnú a efektívnu diagnostiku a liečbu poistencom Dôvery.

Dodávatelia softvéru s dostupnou službou DôveraLab

(zobrazovanie žiadaniek je funkčné vo všetkýh softvéroch)


AGELlabAlpha medical
Klinická biochémia
Medirex
Medicyt
Nemocenská BB
NsP Bardejov
PDGSynlab
Capitol Development s.r.o.
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. (Adam)
DATASOFT s.r.o.
MediCom Software s.r.o.
X
X
X
X
PEHAcom soft, s. r. o.
Počítače a Programovanie, s.r.o.
PROSOFT, spol.  s r.o. Košice (Ambis)
XXX
SHAREX-IN, spol. s r.o. Košice
SOFTPROGRES s.r.o.
SPIRE LIFE SOLUTIONS s.r.o.
STRUIX s.r.o.
VYPTECH s.r.o.
X
X
X

Nemocnica

DôveraLab umožní oveľa rýchlejší prístup k informáciám o existujúcich žiadankách a relevantných výsledkov vyšetrení aj priamo v nemocničnom informačnom softvéri a online, teda s okamžitým prenosom dát. Pre vás znamená väčší komfort pri práci s informáciami a možnosť rýchlejšie začať liečbu pacienta. Získate neporovnateľne lepší prístup k informáciám, než doposiaľ.

Ako sa zmení práca lekára?

Práca lekára, objednávajúceho vyšetrenie a spôsob vytvárania žiadanky na vyšetrenie sa nemení. Zásadný rozdiel pre lekára, ktorý bude mať k dispozícii softvér podporujúci DôveraLab, bude možnosť vedieť v čase vyšetrovania pacienta, aké žiadanky na vyšetrenia mu dali urobiť aj iní lekári.

Výsledok laboratórneho alebo zobrazovacieho vyšetrenia bude dostupný pre lekárov v reálnom čase po ukončení vyšetrenia SVLZ pracoviskom alebo bude možné priebežne zobraziť čiastkové výsledky vyšetrení v prípade zložitejších a časovo náročnejších vyšetrení.

Podmienka je ukončenie vyšetrenia SVLZ pracoviskom. Čiže lekár bude mať viac relevantných informácií na to, aby poskytol bezpečnú, kvalitnú a efektívnu diagnostiku a liečbu poistencom Dôvery.

Dodávatelia softvéru s dostupnou službou DôveraLab


AGELlabAlpha medical
Klinická biochémia
Medirex
Medicyt
Nemocenská BB
NsP Bardejov
PDGSynlab
CompuGroup Medical Slovensko s.r.o./Datalan, a.s. (Clinicom)X
X
X
Datalan, a.s.
ICZ Slovakia a. s.
LCS ELECTRONICS, spol. s r.o.
NÁRODNÝ ENDOKRINOLOGICKÝ A DIABETOLOGICKÝ ÚSTAV n.o.
PROSOFT, spol. s r.o. Košice (Lozis)X
XX
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. (Medea)
STAPRO SLOVENSKO s.r.o. (FonsEnterprise)

SVLZ pracovisko

Zapojené SVLZ pracoviská laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky budú zo služby benefitovať vďaka vybraným kontrolám pri vytváraní žiadanky - upozornia na vznik žiadaniek v rozpore s platnou legislatívou alebo zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ako sa zmení práca laboratória alebo zobrazovacieho pracoviska?

Zapojené SVLZ pracoviská laboratórnej a zobrazovacej diagnostiky budú mať možnosť vybraných kontrol pri vytváraní / elektronizácii žiadanky, ktoré upozornia na vznik žiadaniek v rozpore s platnou legislatívou alebo zmluvou o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, môžu overiť platnosť poistenia poistenca alebo platnosť úväzku lekára.

Súčasne dávame možnosť po dohode s lekárom možnosť odosielať výsledky vyšetrení len v elektronickej forme.

Ostatné laboratóriá alebo zobrazovacie pracoviská budú postupovať tak ako doteraz.

SVLZ pracoviská s dostupnou službou DôveraLab

  • AgelLab
  • Alpha medical, s.r.o.
  • KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o.
  • Medirex, a.s.
  • Nemocenská BB, s.r.o.
  • NsP Sv.Jakuba, n.o. v Bardejove
  • synlab slovakia s.r.o.
  • Pro Diagnostic Group, a.s.
  • Medicyt, s.r.o.