Ako zmeniť lekára

Zmena všeobecného lekára/gynekológa

Poistenec má možnosť vymeniť svojho všeobecného lekára alebo poistenka svojho gynekológa raz za šesť mesiacov. Zmena sa vykonáva podpisom dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo v špecializovanom odbore „gynekológia a pôrodníctvo“, ktorá sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.

V prípade zmeny lekára, musí poistenec doručiť písomné odstúpenie od Dohody svojmu pôvodnému ošetrujúcemu lekárovi a nový ošetrujúci lekár je povinný vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od pôvodného lekára.

Zmena stomatológa

Stomatológa je možné zmeniť kedykoľvek s tým, že k novému stomatológovi je potrebné priniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho zubného lekára.


  Váš názor
  Nakoľko vám pomohla táto stránka?
  Hodnotenie
  Na aký problém ste narazili?
  Čo sa vám páčilo?
  Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
  Ďakujeme!
  Ďakujeme!