Ako zmeniť lekára

Zmena všeobecného lekára/gynekológa

Poistenec má možnosť vymeniť svojho všeobecného lekára alebo poistenka svojho gynekológa raz za šesť mesiacov. Zmena sa vykonáva podpisom dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo v špecializovanom odbore „gynekológia a pôrodníctvo“, ktorá sa uzatvára v písomnej forme najmenej na šesť mesiacov.

V prípade zmeny lekára, musí poistenec doručiť písomné odstúpenie od Dohody svojmu pôvodnému ošetrujúcemu lekárovi a nový ošetrujúci lekár je povinný vyžiadať si zdravotnú dokumentáciu od pôvodného lekára.

Zmena stomatológa

Stomatológa je možné zmeniť kedykoľvek s tým, že k novému stomatológovi je potrebné priniesť výpis zo zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho zubného lekára.