Zoznam dlžníkov

Zoznam našich dlžníkov podľa platnej legislatívy. Dlh znamená riziká, je preto výhodnejšie platiť riadne a včas, prípadne dlh čo najskôr zaplatiť. V tom môže pomôcť aj naša nová služba KomfortPlatba.

Pre automatizované overovanie dlžníkov (poistencov) je k dispozícii aplikačné rozhranie. Prístup k hromadnému overovaniu dlžníkov (poistencov aj zamestnávateľov) majú zmluvní partneri zdravotnej poisťovne Dôvera prostredníctvom užívateľského rozhrania Elektronickej pobočky. V prípade záujmu o využívanie týchto rozhraní, prosím, kontaktujte: info@dovera.sk. Prístup k overovaniu dlžníkov majú v online režime všetci zmluvní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti.