Zoznam dlžníkov

Nie ste si istý, či nemáte dlh na zdravotnom poistení? Môžete si to overiť v zozname dlžníkov a svoj dlh hneď aj vyrovnať.

Zdravotná poisťovňa je podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2 zákona 580/2004 povinná uverejňovať a aktualizovať na internete zoznam poistencov a platiteľov poistného, voči ktorým príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace, na nedoplatku alebo pohľadávku na poistnom vo výške viac ako 100 eur. To, že nie ste uvedení v zozname dlžníkov automaticky neznamená, že máte vysporiadané pohľadávky voči zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa uvádza v zozname iba údaje od roku 2009, môže však evidovať aj staršie neuhradené obdobia alebo nevysporiadané príslušenstvo pohľadávok. Údaje v uvedenom zozname preto majú len informatívny charakter, nie sú použiteľné pre právne úkony a nenahrádzajú potvrdenia o stave pohľadávok.
  • Do vyhľadávača vpíšte svoje meno a priezvisko a stlačte tlačidlo Hľadať.
  • Systém vám ponúkne informáciu o výške dlhu a podklady k platbe. 
  • Dlh môžete okamžite na pár klikov uhradiť — cez internet banking alebo prostredníctvom elektronickej pobočky.
  • Ak si dlžnú sumu potrebujete rozložiť na viacero splátok, ponúkame vám splátkový kalendár. 
  • Ak hľadáte právnickú osobu alebo zamestnávateľa , zadajte IČO alebo obchodný názov. Aj v tomto prípade možno platbu vyrovnať cez elektronickú pobočku.

Mať dlh na zdravotnom poistení znamená pre poistenca riziko, že dostane len neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Ponúkame návod, ako sa mu vyhnúť.