Predchádzajúci súhlas

Nižšie nájdete predchádzajúce súhlasy, ktoré sme vydali.

LIEK     POVOLENIE MZ SR ÚHRADA      
 PLATNOSŤ  PLATNOSŤ
kód názov doplnok názvu číslo úhrada ZP (€)/bal počet ZVJ spôsob p.o. i.o. od do Poznámka
C28927 IntronA sol inj 1x2,5 ml/25 MU Z30894/2020 128,66 0
I/S HEM x
1.7.2020 5.12.2020
CMD122-135 AdreView 37Mbq - 555Mbq Z27717/2020 140,86-1786,14 0
A
x
x
1.6.2020 30.11.2020
CMD288
Hydroxycarbamid Ribosepharm
cps dur 100x500mg
Z42887/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONKx
1.9.2020
28.2.2021
Hydroxyurea
CMD287
Hydroxycarbamid medac
cps dur 100x500mg
Z42877/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.9.2020
28.2.2021
Hydroxyurea
CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z43560/2020
7,67
x
I/S
INT, KAR, GER

1.7.2020
31.12.2020

CMD410
Cisplatin Ebewe
con inf 1x100 ml/50 mg
Z36227/2020
18,97
1
A;A/S
ONK
x
24.6.2020
24.12.2020

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z36236/2020
15
1
A;A/S
ONK
x
1.8.2020
31.12.2020

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z36236/2020
2,97
1
A;A/S
ONK
x
1.8.2020
31.12.2020

CMD520
Synacthen
i.v. amp 5x0,25mg/1ml
Z36792/2020
73,16
5
A/AS
END
x
1.7.2020
31.12.2020

CMD116
Synacthen
i.v. amp 10x0,25mg/1ml
Z36792/2020
181,16
10
A/AS
END
x
1.7.2020
31.12.2020
oprava kódu podľa MZSR
CMD437
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z36792/2020
11,30
1
A/AS
END
x
1.7.2020
31.12.2020
oprava kódu podľa MZSR
CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z36777/2020
29,79
1
A
END
x
1.7.202031.12.2020

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z30456/2019
139,38
x
I/S
x
x
4.6.2020
31.12.2020

CMD332
Vinblastin Teva 1 mg/ml
sol. Inj. 1x10 ml
Z36241/2020
40
1
A;A/S
ONK, HEM
x24.6.2020
24.12.2020

C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg
registrovaný
32,24
10A;A/S
ONK, HEM
x1.7.2020
31.12.2020

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg
registrovaný
67,76
10
A;A/S
ONK, HEM
x1.7.2020
31.12.2020

C7559B
Dakarbazín medac
plo ifo 1x1000 mg
registrovaný
32,24
1
A;A/S
ONK, HEM
x1.7.2020
31.12.2020

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15000 IU

24,33
1
A; A/S
ONK, HEM
x
1.6.2020
30.11.2020

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30000 IU

47,95
1
A; A/S
ONK, HEM
x
1.6.2020
30.11.2020

CMD075 Hydrocortison tbl 20x10mg
Z30454/2020
6,28
x
I/S
x

4.6.2020
31.12.2020

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg Z13784/2020 18,00
x
I
TRN
x
1.5.2020
30.9.2020

CMD030 Pyrazinamid tbl 100x500mg Z13798/2020 13,33
x
I/S
TRN
x
1.5.2020
30.9.2020

CMD154
Liskantin tbl 100x250mg Z16791/2020 17,51
x
I/S
NEU

1.5.2020
31.10.2020

C14682
Celý text súhlasu nájdete tu.
Plaquenil
200 mg tbl. flm 60x200 mg
kategorizovaný
6,05
x
S
DER,INF,REU
16.04.2020
do odvolania
Celý text súhlasu nájdete tu.
CMD607
Chloroquine
tbl á 250mg
Z17174/2020
6,05
x
S
DER,INF,REU

17.4.2020
30.9.2020

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50 ml/50 mg
Z03605/2020
15,00
1
A; A/S
ONK
x
1.2.2020
31.7.2020

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z03605/2020
2,97
1
A; A/S
ONK
x
1.2.2020
31.7.2020

CMD479
Ragwitek
tbl slg 30x12
Z13799/2020
69,94
x
S
ALG
x
1.4.2020
30.9.2020

CMD116
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z12724/2020
11,30
1
A/AS
END
x
5.3.2020
30.6.2020

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z14132/2020
28,28
x
I/S
x
x
12.3.2020
30.9.2020

CMD288
Hydroxycarbamid Ribosepharm
cps dur 100x500mgZ8570/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.4.2020
31.8.2020

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z9692/2020
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.4.2020
31.8.2020

C6280C
Ritonavir Mylan
tbl flm 30x100 mg
kategorizovaný
7,72
x
S
x
x
10.3.2020
30.9.2020

C4123C
Darunavir Mylan
tbl flm 30x800 mg
kategorizovaný
202,92
x
I
xx
10.3.2020
30.9.2020

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z64905/2019
27,57
x
I/S
HEM,ONK
x
1.3.2020
31.3.2020

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z69980/20197,67
x
I/S
INT, KAR, GER

1.1.2020
30.6.2020

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z71207/2019
29,79
1
A
END
x
1.1.2020
30.6.2020

CMD520
Synacthen
i.v. amp 5x0,25mg/1ml
Z71202/2019
73,16
5
A/AS
END
x
1.1.2020
30.6.2020

CMD437
Synacthen
i.v. amp 10x0,25mg/1ml
Z71202/2019
181,16
10
A/AS
END
x
1.1.2020
30.6.2020

C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg
registrovaný
32,24
10
A;A/S
ONK, HEM

1.1.2020
30.6.2020

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg
registrovaný
67,76
10
A;A/S
ONK, HEM

1.1.2020
30.6.2020

C7559B
Dakarbazín medac
plo jof 1x1000 mg
registrovaný
32,24
1
A;A/S
ONK, HEM

1.1.2020
30.6.2020

CMD565
5-fluorouracil
con inf 1x500 mg
Z66115/2019
4,994
1
A;A/S


2.12.2019
30.6.2020
bez ohľadu na výrobcu
CMD566
5-fluorouracil
con inf 1x1000 mg
Z66115/2019
12,08
1
A;A/S


2.12.2019
30.6.2020
bez ohľadu na výrobcu
CMD567
5-fluorouracil
con inf 1x5000 mg
Z66115/2019
29,16
1
A;A/S


2.12.2019
30.6.2020
bez ohľadu na výrobcu
C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
165,61
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
61,22
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
263,28
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
65,07
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
registrovaný
65,35
x
I/S
HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
42,78
x
I/S
NEF,NEU,REU,HEM,ONK

1.1.2020
31.12.2020

C28927
IntronA
sol inj 1x2,5 ml/25 MU
Z64907/2019
128,66
1
I/S
HEM
x
1.1.2020
30.6.2020

C8531B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 1x5ml
registrovaný
439,92

I/S
ALG
x
1.1.2020
31.12.2020

C8530B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 4x5ml
registrovaný
276,49   

I/S
ALG
x
1.1.2020
31.12.2020

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul  2,5 ut+0,5 ml
registrovaný
25,64
1
I/S
x
x
1.1.2020
31.12.2020

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z64385/2019
140,86-1786,14
1
A
x
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z64905/2019
86,74

I/S
HEM, ONK
x
4.12.2019
31.3.2020
zmena ceny
CMD288
Hydroxycarbamid Ribosepharm
cps dur 100x500mg
Z49294/2019
86,74

I/S
HEM, ONK
x
1.12.2019
31.3.2020
zmena ceny
CMD332
Vinblastin Teva 1mg/ml
sol inj 1x10 ml
Z65215/2019
13,82
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z59866/2019
6,28

I/S
x

1.12.2019
31.5.2020

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z59865/2019
139,38
0
I/S
x

1.12.2019
31.5.2020

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15000 IU

24,33
1,00
A; A/S
ONK/HEM
x
1.12.2019
31.5.2020

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30000 IU

47,95
1,00
A; A/S
ONK/HEM
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD410
Cisplatina Ebewe
con inf 1x100 ml/50 mg
Z58245/2019
18,97
1,00
A; A/S
ONK
x
1.12.2019
31.5.2020

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z52426/2019
17,51

I/S
NEU

1.11.2019
30.4.2020

CMD479
Ragwitek
tbl slg 30x12
Z52355/2019
69,94

S
ALG
x
1.10.201931.3.2020

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z51861/2019
18,00
0
I
TRN
x
1.10.2019
30.4.2020

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z51863/2019
13,33

I/S
TRN

1.11.2019
30.4.2020

C6345C
Influvac Tetra
sus iru 1x0,5 ml(striek.inj.skl.napl.s ihlou)
kategorizovaný
11,17
1
V


1.10.2019
30.11.2019

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z42661/2019
28,28

I/S
x
x
1.9.2019
28.2.2020

CMD163
Sotalol
tbl 28x80 mg
Z22379/2019
7,67

I/S
INT, KAR, GER

1.8.2019
31.12.2019

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50ml/50 mg
Z40723/2019
15,00
1
A;A/S
ONK
x
5.8.2019
31.1.2020

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z40723/2019
2,97
1
A;A/S
ONK
x
5.8.2019
31.1.2020

CMD462
Benzetacil
1.2 MIU plv+solv
Z39134/2019
9,96
1
I/S
DER

1.8.2019
31.1.2020

CMD391
Benzetacil
2.4 MIU plv+solv
Z39134/2019
10,52
1
I/S
DER

1.8.2019
31.1.2020

CMD463
Benzetacil
6.3.3 plv+solv
Z39134/2019
9,40
1
I/S
DER

1.8.2019
31.1.2020

C28927
IntronA
sol inj 1x2,5 ml/25 MU
Z34292/2019
128,66
1
I/S
HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD410Cisplatin Ebewecon inf 1x100 ml/50 mgZ23323/2019
18,97
1
A;A/SONK
x
1.7.2019
30.11.2019

C7556BDakarbazín medac
plo jof 10x100 mg

32,24
10
A;A/SONK, HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

C7557B
Dakarbazín medac
plo jof 10x200 mg

67,76
10
A;A/SONK, HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

C7559B
Dakarbazín medac
plo jof 1x1000 mg

32,24
1
A;A/S
ONK, HEM
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD116
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z31456/2019
11,30
1
A/AS
END
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD437
Synactheni.v amp 10x0,25/1ml
Z31456/2019
181,16
10
A/AS
END
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z31449/2019
29,79
1
A
END
x
1.7.2019
31.12.2019

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555 Mbq
Z25873/2019
140,86 - 1786,14
1
A
x
x
1.6.2019
30.11.2019

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z27730/2019
121,05
x
I/S
HEM, ONK
x
1.6.2019
30.11.2019

C4904C
Bleomedac
plv ino 1x30000 IU

47,95

A;A/SONK, HEMx
1.6.2019
30.11.2019

C0884A
Bleomedac
plv ino 1x15000 IU  

24,33

A;A/SONK, HEMx
1.6.2019
30.11.2019

CMD332
Vinblastine Teva

Z26019/2019
13,82

A;A/S
ONK, HEM
x
1.6.2019
30.11.2019

CMD075
Hydrocortison
tbl 20 x 10 mg
Z23183/2019
6,28
x
I/S
x

1.6.2019
30.11.2019

CMD148
AT 10 Lösung 3 x 30 ml
Z23185/2019
138,38
x
I/S
x

1.6.2019
30.11.2019

CMD479
Ragwitek
tbl slg 30x12
Z15789/2019
69,94

S
ALG
x
1.5.2019
30.9.2019

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z16545/2019
17,51

I/S
NEU

1.5.2019
31.10.2019

CMD180
Isozid
tbl 100x100mg
Z44754/2017
18,00

I
TRN
x
1.4.2019
30.9.2019

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500 mg
Z21033/2018
13,33

I/S
TRN

1.5.2019
31.10.2019

C8531B
Alutard SQ jedy hmyzuinj 1x5ml
registrovaný439,92

I/SALG
x
1.4.2019
31.12.2019

C8530B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 4x5ml
registrovaný
276,49

I/SALG
x
1.4.2019
31.12.2019

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
Aspen
165,61
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
Aspen
61,22
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
Aspen
263,28
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
Aspen
65,07
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019
C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
Aspen
65,35
x
I/S
HEM, ONK

1.3.201931.12.2019

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z03844/2019
28,28
x
I/S
x
x
1.3.2019
31.8.2019

C26779
Roferon-A
sol inj 1x3MIU/0,5 ml
Z05189/2019
13,33
1
I/S
HEM

1.2.2019
21.7.2019

CMD163
Sotalol tbl.
28x80 mg
Z05524/2019
7,67

I/S
INT, KAR, GER

1.2.2019
31.7.2019

CMD122-135
AdreView
37 Mbq-555Mbq
Z58136/2018
140,86 - 1786,14

A;A/S
x
1.12.2018
31.5.2019

CMD462
Benzetacil
1.2 MIU plv+solv
Z02061/2019
9,96
1
I/S
DER
x
1.2.201931.7.2019
CMD391
Benzetacil
2.4 MIU plv+solv
Z02061/2019
10,52
1
I/S
DER
x
1.2.201931.7.2019
CMD463   
Benzetacil
6.3.3 plv+solv
Z02061/2019
9,4
1
I/S
DER
x
1.2.2019
31.7.2019

CMD410
Cisplatin Ebewe
con inf 1x100 ml/50mg
Z64231/2018
18,97
1
A;A/SONKx
1.1.2019
30.6.2019

CMD431
Cisplatin Accord
con inf 1x50ml/50 mg
Z64452/2018
15,00
1
A;A/S
ONK
x
1.2.2019
31.7.2019

CMD432
Cisplatin Accord
con inf 1x10 ml/10 mg
Z64452/2018
2,97
1
A;A/S
ONK
x
1.2.2019
31.7.2019

CMD116
Synacthen
i.v. amp 1x0,25mg/1ml
Z63143/2018
11,30
1
A;A/SENDx
1.1.201930.6.2019
CMD437
Synacthen
i.v. amp 10x0,25mg/1ml
Z63143/2018
181,16
10
A;A/S
ENDx
1.1.201930.6.2019
CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1 mg
Z65882/2018
29,79
1
A
END
x
1.1.201930.6.2019
C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z65928/2018
92,64
1
I/SHEMx
1.1.201930.6.2019
C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z65928/2018
154,40
1
I/SHEMx
1.1.201930.6.2019
C28927
IntronA
sol inj 1x2,5 ml/25 MU
Z65928/2018
128,66
1
I/SHEMx
1.1.201930.6.2019
C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný165,61
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný61,22
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný263,28
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný65,07
x
I/SHEM, ONK
1.1.201928.2.2019
C94241
Puri-Nethol tbl
25x20 mg
registrovaný65,35
x
I/SHEM, ONK

1.1.2019
28.2.2019

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
42,78
x
I/S
NEF,NEU,REU,HEM,ONK

1.1.2019
31.12.2019

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5 ml
registrovaný
25,64
1
I/S
x
x
1.1.2019
31.12.2019

C7556B
Dakarbazín medac
plo jof 10x100 mg

32,24

A;A/S
ONK, HEMx
1.1.2019
30.6.2019

C7557B
Dakarbazín medacplo jof 10x200 mg
67,76

A;A/SONK, HEMx
1.1.201930.6.2019
C7559B
Dakarbazín medacplo jof 1x1000 mg
32,24

A;A/SONK, HEMx
1.1.201930.6.2019
CMD479
Ragwitek
tbl 30x(12 Amb a 1-U)
Z53673/2018
69,94

S
ALG
x
1.12.2018
30.4.2019

CMD332
Vinblastine Teva
sol inj 1x10 ml/10mg
Z56068/2018
13,82

A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2018
31.5.2019

C0884ABleomedac
plv ino 1x15000 IU

24,33

A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2018
31.5.2019

C4904CBleomedac
plv ino 1x30000 IU 
47,95

A;A/S
ONK, HEM
x
1.12.2018
31.5.2019

CMD075
Hydrocortison
tbl. 20x10 mg
Z57152/2018
6,28

I;I/S

x
1.12.2018
31.5.2019

CMD148
AT 10 Lösung 3x30ml
Z57149/2018
139,38
0
I/S
x

13.11.2018
31.5.2019

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z46774/2018
13,33

I/S
TRN
x
1.11.2018
30.4.2019

CMD154
Liskantin
tbl 100x525mg
Z49316/2018
17,51

I/S
NEU
x
1.11.2018
30.4.2019

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z56673/2018
121,05

I/S
HEM, OMK
x
12.11.2018
31.5.2019

C8530B
Alutard SQ jedy hmyzu inj 4x5ml
registrovaný
276,49

I/S
ALG
x
10.9.2018
31.3.2019
ukončenie kategorizácie
C8531B
Alutard SQ jedy hmyzu
inj 1x5ml
registrovaný
439,92

I/S
ALG
x
10.9.2018
31.3.2019
ukončenie kategorizácie
CMD163
Sotalol. tbl.
28x80mg
Z32116/2018
7,67

I/S


1.9.2018
31.12.2018

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z39184/2018
28,28

I/S


1.9.2018
28.2.2019

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5ml
registrovaný
25,64

I/S
x
x
1.7.2018
31.12.2018

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z29197/2018
13,07
1
A
END
x
1.7.2018
31.12.2018
CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z29197-1/2018
29,79
1
A
END
x
1.7.2018 31.12.2018
C26779
Roferon-A
sol inj 1x3MIU/0,5ml
Z27568/2018
13,33
1
I/S
HEM
x
1.7.2018 31.12.2018
C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z27571/2018 92,64 1
I/S
HEM
x
1.7.2018 31.12.2018
C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z27571/2018
154,40 1
I/S
HEM
x
1.7.2018 31.12.2018

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z22891/2018
140,86-1786,14
0
A
x
x
1.6.2018 30.11.2018

CMD148
AT 10 Lösung 3x30ml
Z17058/2018
139,38
0
I/S
x

1.5.2018
31.10.2018

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z17064/2018
121,05

I/S
HEM, ONK
x
1.5.2018
31.10.2018

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z17943/2018
17,51
0
I/S
NEU

1.5.2018
31.10.2018

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z21047/2018
6,28

I/S

x
1.6.2018
30.11.2018

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg   
Z4776/2018 6,64

I/S
INT, KAR, GER

1.3.2018
31.8.2018

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1 mg
Z37315/2017
15,90
x
I/S
x
x
1.3.2018
31.8.2018

C87129
Endoxan tbl
50x50 mg
registrovaný 42,78

I/S NEF,NEU,REU,HEM,ONK

13.2.2018
31.12.2018

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
  165,61 

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
61,22

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
263,28

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
65,07

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
registrovaný
65,35

I/S HEM,ONK

1.6.2018
31.12.2018

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
115,92

I/S
HEM, ONK

1.2.2017
31.5.2018

C15976
Leukreran tbl.
25x2 mg
registrovaný
42,85

I/S
HEM, ONK

1.2.2017
31.5.2018

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
184,30

I/S
HEM, ONK

1.2.2017 31.5.2018

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
45,55

I/S
HEM, ONK

1.2.2017 31.5.2018
C94241
Puri-Netrhol tbl.
25x50 mg
registrovaný
45,74

I/S
HEM, ONK

1.2.2017
31.5.2018
C26779
Roferon - A sol inj 1x3MIU/0,5 ml
Z13315/2017
9,85

I/S
HEM
x
1.1.2018
31.5.2018

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z13273/2017
108,10

/I/S
HEM
x
1.1.2018
31.5.2018

C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z13273/2017
64,85

I/S
HEM
x
1.1.2018
31.5.2018

C26779
Roferon-A
sol inj 1x3MIU/0,5 ml
Z13315/2017
13,33

I/S HEM   
x
1.6.2018
30.6.2018

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z13273/2017
154,40

I/S HEM   
x
1.6.2018
30.6.2018

C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z13273/2017
92,64

I/S HEM   
x
1.6.2018
30.6.2018

C25979
Havrix 1440
Dosis adulta 1x1/1440
registrovaný
16,75
x
I/S

1.1.2018
30.6.2018

CMD439
Diftavax inj
1x0,5 ml
Z11583/2017
4,50

I/S
x
x
18.1.2018
30.6.2018 zmena do
8.3.2018

od 8.3.2018 ukončený predchádzajúci súhlas. Zakategorizovaná vakcína Vacdite.
C93706
Imovax  Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5 ml
registrovaný
25,64

I/S
x
x
19.1.2018
30.6.2018

C1275C
Dexametazón Krka 20 mg
tbl. 20 x 20 mg
registrovaný
45,23

I/S
x
x
1.1.2018
28.2.2018

C1247C
Dexametazón Krka 4 mg
tbl. 20 x 40 mg
registrovaný
11,47

I/S
x
x
1.1.2018
28.2.2018

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z9913/2017
140,86 - 1786,14
0
A
x
x
1.12.2017
31.5.2018

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z27518-1/2017
13,07
0
A
END
x
1.1.2018
30.6.2018

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z9235/2017
29,79
0
A
END
x
1.1.2018
30.6.2018

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z21033/2018
13,33
x
I
TRN

1.5.2018
30.4.2018

CMD180
Isozid
tbl 100x100mg
Z44754/2017
18

I
TRN
x
1.12.2017
31.5.2018

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z4204/2017
6,28
x

I
x
1.12.2017
31.5.2018

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z1908/2017
17,51
0
I
NEU

1.11.2017
30.4.2018

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z7228/2017
121,05

I
HEM, ONK
x
1.11.2017
30.4.2018

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z33117/2017
9,52

I
INT, KAR, GER
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z44749/2017
139,38
0
I/S
x
x
28.9.2017
30.4.2018

C25979
Havrix 1440
Dosis adulta 1x1x/1440
registrovaný
23,93
x
V
PED

1.9.2017
31.12.2017

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z37315/2017
15,9
x
I/S
x
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD355
Delpral
sol. inj. 5x2x ml/100 mg
Z40684/2017
1,0025
5
AS
GER, INT, KLF, NEU, PSY, PLM
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z27518-1/2017
13,07
1
A
END
x
1.7.2017
31.12.2017

C26779
Roferon-A
som inj 1x3 MIU/0,5 ml
Z26152/2017
v zmysle ZKL

I/S
HEM
x
1.7.2017
31.12.2017

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30 MU
Z6151/2017
v zmysle ZKL

I/S
HEM
x
1.7.2017
31.12.2017

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z27247/2017
29,79
1
A
END
x
1.7.2017
31.12.2017

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
57,04
0
i/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK

1.7.2017
31.12.2017

CMD328
Florinef
tbl. 100x0,1 mg
Z37315/2017
15,90
0
I/S
x
x
1.9.2017
28.2.2018

CMD418
Atiten
os gtt 1mg/1mlx15ml
Z27518/2017
29,50
0
A


8.6.2017
31.12.2017

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555 Mbq
Z24107/2017
140,86 - 1786,14
0
I


1.6.2017
30.11.2017

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z22577/2016
6,28
x
I


1.6.2017
30.11.2017

C93706
Imovax Rabies Vero (Verorab)
plv iul 2,5 ut+0,5ml
registrovaný
14,45
0
I/S
x
x
1.5.2017
31.12.2017

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z14860/2017
17,51
0
I
NEU

1.5.2017
31.10.2017

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z05126/2017
9,52

I/S
INT, KAR, GER

1.5.2017
31.8.2017

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z14563/2017
121,05

I
HEM, ONK
x
1.5.2017
31.10.2017

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500mg
Z19675-4/2017
13,33
0
I
TRN
x
1.5.2017
30.11.2017

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z19672-3/2017
18
0
I
TRN

1.5.2017
30.11.2017

C1275C
Dexametazón Krka 20 mg
tbl. 20 x 20 mg
registrovaný
85,33

I
x
x
1.6.2017
31.12.2017

C1247C
Dexametazón Krka 4 mg
tbl. 20 x 4 mg
registrovaný
17,06

I
x
x
1.6.2017
31.12.2017

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl. 30x0,025mg
Z34231/2016
4,65
0
I/S
END
x
1.3.2017
31.8.2017

CMD148
AT 10 Lösung 3x30ml
Z13546-2017-OF
139,38
0
I
x
x
27.3.2017
31.8.2017

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z13546-2017-OF
15,9
0
I/S
x
x
28.3.2017
31.8.2017

CMD355
Delpral
sol. inj. 5x2 ml/100 mg MZ SR: Z13988-2017-OF
0,98

AS
GER, INT, KLF, NEU, PSY, PLM
x
1.4.2017
31.8.2017

C14585
Lanvis tbl.
20x40 mg
registrovaný 181,36
0
I
HEM, ONK
x
1.1.2017
31.12.2017

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný 181,36
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný 281,49
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný 81,99
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C94241
Puri_Nethol tbl.
25x5 mg
registrovaný 80,80
0
I
HEM, ONK x
1.1.2017 31.12.2017
C87129
Endoxan tbl
50x50 mg
registrovaný
57,04
0
I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK

1.7.2017
31.12.2017

C26779
Roferon-A
sol in 1x3MIU/0,5 ml
Z49414-4/2016
v zmysle ZKL

I/S
HEM
x
1.1.2017
30.6.2017

C28929
IntronA sol inj 1x1,2 ml/18 MU
Z49414-2/2016
v zmysle ZKL
I/S
HEM
x
1.1.2017
30.6.2017

C28930
IntronA
sol ing 1x1,2 ml/30 MU
Z49414-1/2016
v zmysle ZKL
I/S
HEM
x
1.1.2017
30.6.2017

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1xml/0,1mg
Z51357-1/2016
29,79
1
A
END
x
1.1.2017
30.6.2017

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25 mg/1ml
Z51357/2016
13,07
1
A
END
x
1.1.2017
30.6.2017

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z46123/2016
140,86-1786,14
1
A
x
x
1.12.2016
31.5.2017

CMD031
Fortecortin
tbl 20x4mg
Z46735/2016
18,36
x
I/S
x
x
1.12.2016
31.5.2017

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z44221/2016
6,28
0
I
x
x
1.12.2016
31.5.2017

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z38790/2016
17,51
0
I
NEU

1.11.2016
30.4.2017

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z37627/2016
9,52

I
INT, KAR, GER

1.11.2016
30.4.2017

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z41730/2016
121,05

I
HEM, ONK
x
1.11.2016
30.4.2017

CMD030
Pyrazinamid
tbl 100x500mg
Z36709-1/2016
13,33
0
I
TRN
x
1.9.2016
31.3.2017

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z36709/2016
18
0
I
TRN

1.9.2016
31.3.2017

CMD148
AT 10 Lösung
3x30 ml
Z34655/2016
139,38
0
I/S
x
x
16.9.2016
15.3.2017

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z34655-1/2016
15,9

I/S
x
x
16.9.2016
15.3.2017

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z34231/2016
4,65
0
I
END
x
1.9.2016
28.2.2017

CMD031
Fortecortin
tbl. 20x4mg
Z21331/2016
18,36
x
I/S
x
x
1.8.2016
30.112016

C28930
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/18MU
Z25060-3/2016
podľa Zoznamu kat. liekov
I/S HEM
x
1.7.2016
31.12.2016

C28929
IntronA
sol inj 1x1,2 ml/30MU
Z25060-3/2016
podľa Zoznamu kat. liekov
I/S
HEM
x
1.7.2016
31.12.2016

C26779
Roferon-A
sol inj 1x3 MIU/0,5 ml
Z25060-4/2016
podľa Zoznamu kat. liekov

I/S
HEM
x
1.7.2016
31.12.2016

C87129
Endoxan
tbl odb 50x50 mg
registrovaný
57,04

I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK
x
1.7.2016
31.12.2016

CMD033
LHRH Ferring
inj. 1x1ml/ 0,1mg
Z25060-1/2016
29,79
1
A
END
x
01.07.2016
31.12.2016

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25mg/1ml
Z25060-2/2016
13,07
1
A
END
x
01.07.2016
31.12.2016

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z19586/2016
140,86-1786,14
0
A
x
x
01.06.2016 30.11.2016
CMD075
Hydrocortison
tbl. 20x10 mg
Z21338/2016
6,28
0
I
x
x
01.06.2016
30.11.2016

CMD163
Sotalol
tbl. 28x80 mg
Z15422/2016
9,25
x
I
INT, KAR, GER

01.05.2016
31.10.2016

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500 mg
Z16149/2016
121,05
x
I
HEM, ONK
x
01.05.2016
31.10.2016

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500 mg
Z06767/2016
13,33
x
I
TRN
x
01.05.2016
31.08.2016

CMD180
Isozid
tbl. 100x100 mg
Z06767-1/2016
18

I
TRN

01.05.2016
31.08.2016

CMD154
Liskantin
tbl. 100x250 mg
Z12109/2016
17,51
x
I
TRN

16.04.2016
31.10.2016

C58898
Fludar oral tbl. flm
20x10mg
registrovaný
287,65

I
HEM, ONK
x
01.03.2016
28.02.2017

CMD364
Prick-Testlősung
1x2ml
Z55328/2015
15,18
100,00
A
ALG

01.03.2016
31.07.2016

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z07559/2016
4,65
x
I
END
x
01.03.2016
31.08.2016

CMD343
Tauredon
10x0,5ml/50mg
Z07034/2016
70,47

S
REU
x
17.02.2016
31.08.2016

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z07323-1/2016
139,38
x
I
x
x
16.03.2016
15.09.2016

CMD328
Florinef
tbl. 100x0,1mg
Z07323/2016
15,9
x
I/S
x
x
16.03.2016
15.09.2016

CMD031
Fortecortin tbl.
20x4mg
Z02915/2016
18,36

S
x

01.02.2016
31.07.2016

C14585
Lanvis tbl.
25x40mg
registrovaný
181,36
x
I
HEN, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C15976
Leukeran tbl.
25x2mg
registrovaný
181,36
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C21157
Myrelan tbl.
100x2mg
registrovaný
281,49
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C02050
Alkeran tbl.
25x2mg
registrovaný
81,99
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50mg
registrovaný
80,80
x
I
HEM, ONK

01.01.2016
31.12.2016

CMD349
Pangramin
sol slg 90x0,2ml/200 STU
Z45306/2015
111,95
x
S
ALG
x
01.01.2016
30.06.2016

C87129
Endoxan
tbl. 50x50mg
registrovaný
57,04
x
I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK

01.01.2016
30.06.2016

CMD033
LHRH Ferring
inj. 1x1ml/0,1mg
Z54379/2015
29,79
1
A
END
x
16.01.2016
30.06.2016

CMD116
Synacthen
i. v. amp 0,25 mg/1ml
Z54379-1/2015
13,07
1
A
END
x
16.01.2016
30.06.2016

CMD154
Liskantin
tbl. 100x250mg
Z42630/2015
17,51
x
I
TRN

01.01.2016
15.04.2016

CMD355
Delpral
sol. inj.
5x2 ml/100mg
Z51639/2015
0,98

AS
GER, INT, KLF, NEU, PSY
x
01.12.2015
30.06.2016

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbq
Z49835/2015
140,86-1786,14
1
I
x
x
01.12.2015
31.05.2016

CMD075
Hydrocortison
tbl. 20x10mg
Z47854/2015
6,28
x
I
x
x
01.12.2015
31.05.2016

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500mg
Z47404-1/2015
13,33
x
I
TRN
x
09.11.2015
30.04.2016

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z40531/2015
18

I
TRN

01.11.2015
30.04.2016

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z45003/2015
9,52
x
I
INT, KAR, GER

21.10.2015
30.04.2016

C8307A
Priorix
plv iul 1x0,5ml

9,45

V
PED

01.11.2015
30.06.2016

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z44445/2015
121,05
x
I
HEM, ONK
x
15.10.2015
30.04.2016

CMD343
Tauredon
10x0,5ml/50mg
BGL
70,47

S
REU
x
01.09.2015
15.01.2016

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z37599/2015
4,65
x
S
END
x
01.09.2015
28.02.2016

CMD148
AT 10 Lösung
3x30ml
Z37778-1/2015
139,38
x
S
x
x
16.09.2015
15.03.2016
od 15.10.2015 zmena na "S"
CMD328
Florinef
tbl. 100x0,1mg
Z37778/2015
15,9
x
I/S
x
x
16.09.2015
15.03.2016

CMD031
Fortecortin
tbl. 20x4mg
Z32857/2015
18,36

S
x

16.08.2015
31.01.2016

CMD154
Liskantin
tbl 100x250mg
Z21350/2015
17,51
x
I
TRN

01.07.2015
31.12.2015

CMD033
LHRH Ferring
inj 1x1ml/0,1mg
Z2886-1/2015
29,79
1
A
END
x
16.07.2015
15.01.2016

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25mg/1ml
Z28086/2015
13,07
1
A
END
x
16.07.2015
15.01.2016

CMD122-135
AdreView
37Mbq - 555Mbg
Z20218/2015
140,86-1786,14
1
I
x
x
13.05.2015
30.11.2015

CMD075
Hydrocortison
tbl 20x10mg
Z20834/2015
6,28
x
I
x
x
13.05.2015
30.11.2015

C87129
Endoxan tbl
50x50mg
registrovaný
57,04
x
I/S
NEF, NEU, REU, ONK, HEM

21.5.2015
31.12.2015

CMD180
Isozid
tbl. 100x100mg
Z16677-2/2015
18
x
I
TRN

01.05.2015
31.10.2015

CMD030
Pyrazinamid
tbl. 100x500mg
Z16677-1/2015
13,33

I
TRN
x
01.04.2015
31.10.2015

C34901
Infanrix Hexa
plv iul 10x5ml
registrovaný
428,99
10
V

x
24.04.2015
31.12.2015

CMD163
Sotalol tbl.
28x80mg
Z099070/2015
9,52
x
I
INT, KAT,GER

01.04.2015
30.09.2015

CMD287
Hydroxyurea medac
cps dur 100x500mg
Z12082/2015
121,05
x
I
HEM, ONK
x
13.03.2015
30.09.2015

CMD328
Florinef
tbl 100x0,1mg
Z09969/2015
15,9
x
I/S
x

05.03.2015
15.09.2015

CMD283
Trijodthyronin Sandoz tbl.
30x0,025mg
Z08182/2015
4,65
x
I
END

01.03.2015
31.08.2015

CMD148 AT 10 Lösung
3x30ml
Z09613/2015
139,38
x
I
x

16.03.2015
15.09.2015

C58898
Fludar oral
tbl flm 20x10 mg
registrovaný
287,65

I
HEM, ONK

01.03.2015
29.02.2016

CMD031
Fortecortin
tbl.20x4mg
Z06775/2015
18,36

S
x

16.02.2015
15.08.2015

CMD033
LHRH Ferring
inj. 1x1ml/0,1mg
Z55894/2014
29,79
1
A
END
x
16.01.2015
15.07.2015

CMD116
Synacthen
i.v. amp 0,25mg/1ml
Z55895/2014
13,07
1
A
END
x
16.01.2015
15.07.2015

CMD323
Astonin H
tbl. 50x0,1mg
Z51442/2014
17,83
x
S
x
x
01.01.2015
30.06.2015

C14585
Lanvis tbl.
25x40 mg
registrovaný
181,36
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C15976
Leukeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
181,36
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C21157
Myrelan tbl.
100x2 mg
registrovaný
281,49
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C02050
Alkeran tbl.
25x2 mg
registrovaný
81,99
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

C94241
Puri-Nethol tbl.
25x50 mg
registrovaný
80,80
x
I
HEM, ONK

01.01.2015
31.12.2015

CMD154
Liskantin
tbl. 100x250mg
Z52791/2014
17,51
x
I
TRN

01.01.2015
30.06.2015

C87129
Endoxan
tbl. obd. 50x50mg

23,46
x
I/S
NEF, NEU, REU, HEM, ONK
x
01.01.2015
20.05.2015VYSVETLIVKY:

Spôsob úhrady lieku:

 • A - liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku; plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia,
 • AS - liek, ktorému je určený osobitný spôsob úhrady lieku; čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia,
 • I - liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku; plne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia,
 • S - liek, ktorému nie je určený osobitný spôsob úhrady lieku; čiastočne uhrádzaný na základe verejného zdravotného poistenia.

Obmedzenia:

 • p.o. : preskripčné obmedzenie
 • i.o. : indikačné obmedzenie

Iné skratky:

 • INT – vnútorné lekárstvo,
 • KAR – kardiológia,
 • GER – geriatria,
 • TRN – pneumológia a ftizeológia,
 • ONK – onkológ,
 • HEM – hematológ,
 • NEU – neurológ,
 • END – endokrinológ.