Pacienti tvoria rebríček spokojnosti

Na tomto mieste zverejňujeme rebríček, ktorý zostavujú pravidelne naši hospitalizovaní poistenci. Zohľadňuje subjektívnu spokojnosť pacientov a objektívne dáta o nemocnici, ktoré má naša zdravotná poisťovňa.

Pohľad pacientov je skôr laický a dotýka sa ich subjektívnej spokojnosti so službami a prístupom personálu počas hospitalizácie. Vzniká na základe dotazníkového prieskumu.

Pre ambulantných lekárov platia Hodnotiace parametre

Zdravotná poisťovňa Dôvera a zástupcovia lekárov sa v roku 2017 dohodli na zásadnej úprave odmeňovacieho systému zavedením nových Hodnotiacich parametrov KVALITY, EFEKTÍVNOSTI a INOVÁCIÍ. Plnenie Hodnotiacich parametrov má priamy vplyv na výšku úhrad lekárom. Naším cieľom je lepšie odmeniť lekárov, ktorí sú kvalitnejší, efektívnejší a používajú inovácie, pretože sa tak lepšie starajú o svojich pacientov.

Plnenie Hodnotiacich parametrov ovplyvňuje:

  • všeobecným lekárom pre dospelých a gynekológom výšku dodatkovej kapitácie,
  • pediatrom cenu výkonov,
  • špecialistom cenu ambulantného bodu.

Vyhodnotenie parametrov

Hodnotiace parametre vyhodnocujeme raz za polrok a na základe ich plnenia je lekár odmeňovaný v nasledujúcom kalendárnom polroku. Vždy do 30. júna a do 31. decembra lekárom do Elektronickej pobočky alebo poštou posielame oznámenie o tom, ako plnili jednotlivé Hodnotiace parametre. V oznámení ich informujeme o novej výške dodatkovej kapitácie / cene výkonov / cene bodu na nasledujúci kalendárny polrok.

Pri vyhodnocovaní Hodnotiacich parametrov zohľadňujeme zdravotné riziká a nákladovosť poisteneckého kmeňa toho konkrétneho lekára. Rozdiely v zložení pacientov môžu byť u rôznych lekárov veľké. Zohľadnili sme to v našom hodnotení. Zloženie kmeňa preto nemá vplyv na plnenie Hodnotiacich parametrov. Napríklad sme vylúčili 2 % najdrahších poistencov.

Lekári môžu získať viac

Spolu s medicínskymi odborníkmi vyvíjame vlastné nástroje na bezpečnejšiu a účinnejšiu liečbu. Jedným z nich je aj služba Bezpečné lieky online, priamo zapracovaná do softvérov lekárov. Poskytuje im jedinečný prehľad o celkovej liečbe pacienta, zobrazuje liekové interakcie, prepája ich online s našou zdravotnou poisťovňou. Okrem medicínskeho má pre lekára aj finančný benefit.

Nárok na vyššiu platbu (zvýhodnená dodatková kapitácia, resp. vyššia cena bodu) získava poskytovateľ, ak svoje vydané lekárske predpisy a poukazy zasiela online.

Vyhodnocujeme indikátory kvality

Jednou z povinností zdravotnej poisťovne je aj vyhodnocovanie plnenia indikátorov kvality poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

Ich vyhodnocovanie určuje zákon. V jeho zmysle plnenie indikátorov kvality zverejňujeme na stiahnutie na tomto mieste.