Žiadosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (vrátane dopravy)
Žiadosť pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti
Žiadosť pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti (lekárne, optiky, výdajne zdravotníckych pomôcok)
Dodatočná úhrada  na ústavnú zdravotnú starostlivosť v zmysle vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č 55/2024 Z.z.

Vyplnenú žiadosť

Kritériá na uzatváranie zmlúv

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podpisujeme tak, aby mali naši poistenci v každom regióne Slovenska dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.