Žiadosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (vrátane dopravy)
Žiadosť pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti
Žiadosť pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti (lekárne, optiky, výdajne zdravotníckych pomôcok)

Vyplnenú žiadosť

  • pošlite na našu adresu:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5
949 01 Nitra

Kritériá na uzatváranie zmlúv

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podpisujeme tak, aby mali naši poistenci v každom regióne Slovenska dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

Pri uzatváraní zmlúv dodržiavame tieto zákonné povinnosti:

  • Zmluvy podpisujeme najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a pevnej siete. Naším cieľom je garantovať dostupnosť starostlivosti pre našich poistencov.
  • Zmluvu máme s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má medzi svojimi pacientmi aspoň jedného nášho poistenca.
  • Zmluvu máme s každou lekárňou a so všetkými poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby.

Aké sú zmluvné podmienky

Platia len zmluvy na webe

Zdravotné poisťovne majú podľa zákona povinnosť zverejňovať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti na svojich webových stránkach.

Ak uzavrieme zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov, účinnosť nadobudne najskôr v prvý deň kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po jej zverejnení na našom webe.

Ak teda chcete, aby nová zmluva nadobudla účinnosť k 1. aprílu 2021, mali by ste ju podpísať do konca marca. Aby mohla od 1. apríla platiť, do konca marca ju musíme zverejniť na webe Dovera.sk.

Odporúčame preto poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby nám doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy. Týka sa to nových zmlúv, ale aj dodatkov k zmluvám.

3 kroky ako zobraziť zmluvy na webe

Krok č.1

Na vyhľadávanie poskytovateľa a jeho zmluvy použite túto stránku. Vyberte si poskytovateľa podľa kraja, typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosti alebo mena.

image (23).png

Krok č.2

V ďalšom kroku kliknite na Zobraziť zmluvy.

image (24).png

Krok č. 3

Zmluvy sa načítajú v priebehu niekoľkých sekúnd. Zobrazujeme zmluvy od roku 2011 aj s dodatkami, preto môže ich načítanie trvať dlhšie.