Žiadosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
Žiadosť pre poskytovateľov ošetrovateľskej starostlivosti
Žiadosť pre poskytovateľov lekárenskej starostlivosti

Žiadosť stačí vyplniť a zaslať na našu adresu:

Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s.,
Cintorínska 5, 949 01 Nitra
alebo ju prineste do ktorejkoľvek krajskej pobočky.

Čo treba splniť, ak chcete zmluvu

Zmluvy s lekármi, zdravotníckymi zariadeniami a ostatnými poskytovateľmi podpisujeme tak, aby mali naši poistenci dostupnú, kvalitnú a efektívnu starostlivosť v každom regióne Slovenska. Riadime sa pri tom zákonmi a kritériami na uzatvorenie zmlúv.

Pri uzatváraní zmlúv dodržiavame tieto zákonné povinnosti:

  • zmluvy podpisujeme najmenej v rozsahu verejnej minimálnej siete a pevnej siete, teda tak, aby sme garantovali dostupnosť starostlivosti pre našich poistencov,
  • zmluvu máme s každým poskytovateľom všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ak má medzi svojimi pacientmi aspoň jedného nášho poistenca,
  • zmluvu máme s každou lekárňou a so všetkými poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby.

Aké sú zmluvné podmienky

Zmluvy na webe

Od 1. novembra 2011 platí zákon, podľa ktorého majú zdravotné poisťovne povinnosť zverejňovať na svojich webových stránkach zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ak spoločne uzavrieme zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti pre našich poistencov, zmluvy nadobudnú účinnosť najskôr prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej zverejnení na našom webe.

Odporúčame preto poskytovateľom, aby nám doklady vrátane podpísanej zmluvy doručili v mesiaci pred plánovanou účinnosťou zmluvy. Týka sa to nových zmlúv, ale aj dodatkov k zmluvám.

Na vysvetlenie: Ak chcete, aby nová zmluva nadobudla účinnosť k 1. aprílu 2021, novú zmluvu by ste mali podpísať do konca marca. My musíme taktiež do konca marca túto zmluvu zverejniť.

3 kroky ako zobraziť zmluvy na webe

Krok č.1

Na vyhľadávanie poskytovateľa a jeho zmluvy použite túto stránku. Na nej si môžete vybrať poskytovateľa podľa kraja, typu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, odbornosti alebo mena.

image (23).png

Krok č.2

V ďalšom kroku kliknite na Zobraziť zmluvy.

image (24).png

Krok č. 3

Zmluvy sa načítajú v priebehu niekoľkých sekúnd. Zobrazujeme zmluvy aj s dodatkami od roku 2011, preto môže niekedy ich načítanie trvať dlhšie.