Ako postupovať

 1. Kto za vás platí poistné, si môžete overiť v Elektronickej pobočke (sekcia Moji platitelia).

 2. Ak si začínate platiť poistné sami, je potrebné nám to oznámiť. Najrýchlejšie to vybavíte v Elektronickej pobočke (sekcia Moji platitelia). Vyplnené tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného môžete poslať poštou aj e-mailom.

 3. Minimálne mesačné poistné na rok 2022 je 79,31 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 39,65 €). Presnú výšku nájdete v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera.

 4. Keďže sa platba opakuje, odporúčame nastaviť si trvalý platobný príkaz v banke. Zaplatiť treba do 8. dňa v mesiaci.


Platby

 • Prvýkrát budete platiť až nasledujúci mesiac po tom, ako sa stanete samoplatiteľom.
 • O výške poistného vás budeme informovať e-mailom alebo SMS.
 • Začiatkom každého mesiaca nájdete sumu poistného aj v Elektronickej pobočke či v mobilnej aplikáci Dôvera.
  • TIP: Skontrolujte si v mobilnej aplikácii Dôvera alebo v Elektronickej pobočke, či máme na vás správne kontaktné údaje.
 • Ak budete samoplatiteľom iba časť mesiaca, zaplatíte iba za príslušný počet dní.
  • Napr. ak budete samoplatiteľom 10 dní v marci 2022, sumu vypočítate takto: 79,31 € / 31 dní mesiaca x 10 dní.)
  • Ak budete samoplatiteľom celý mesiac, je potrebné zaplatiť 79,31 €.
 • Zaplatiť vždy treba do 8. dňa v mesiaci.


Údaje k platbe

Číslo účtu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
rodné číslo
Konštantný symbol
3558
Špecifický symbol
MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok)
- obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné

Špecifický symbol treba uviesť iba vtedy, ak platbu nestihnete uhradiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Ak sa vaša situácia zmení a začne za vás platiť poistné zamestnávateľ alebo štát, nemusíte nám to hlásiť. Zmenu si môžete skontrolovať v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera v časti Moji platitelia.