Ako postupovať


Platby

  • Prvýkrát budete platiť až nasledujúci mesiac po tom, ako sa stanete samoplatiteľom.
  • O výške poistného vás budeme informovať e-mailom alebo SMS.
  • Začiatkom každého mesiaca nájdete sumu poistného aj v elektronickej pobočke či v mobilnej aplikácii Dôvera.

  TIP: Skontrolujte si v mobilnej aplikácii Dôvera alebo v elektronickej pobočke, či máme na vás správne kontaktné údaje.


  • Ak budete samoplatiteľom iba časť mesiaca, zaplatíte iba za príslušný počet dní. Napr. ak budete samoplatiteľom 10 dní v marci 2023, alikvótnu sumu za desať dní samoplatiteľa vypočítate takto: (84,77 € / 31 dní v mesiaci marec) x 10
  • Ak budete samoplatiteľom celý mesiac, je potrebné zaplatiť 84,77 €.
  • Zaplatiť vždy treba do 8. dňa v mesiaci.


   Údaje k platbe

   Číslo účtu IBAN
   SK49 8180 0000 0070 0046 4464
   Variabilný symbol
   rodné číslo
   Konštantný symbol
   3558
   Špecifický symbol
   MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok)
   - obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné

   Špecifický symbol treba uviesť iba vtedy, ak platbu nestihnete uhradiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

   Ak sa vaša situácia zmení a začne za vás platiť poistné zamestnávateľ alebo štát, nemusíte nám to hlásiť (oznámi nám to váš zamestnávateľ alebo štátna inštitúcia elektronickou dávkou). Zmenu si môžete skontrolovať v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera v časti Moji platitelia.