Ako postupovať

  1. Kto za vás platí poistné, si môžete overiť v elektronickej pobočke (sekcia Moji platitelia).

  2. Ak si začínate platiť poistné sami , je potrebné nám to oznámiť . Najrýchlejšie to vybavíte v elektronickej pobočke (sekcia Moji platitelia). Vyplnené tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného môžete poslať poštou aj e-mailom.

  3. Minimálne mesačné poistné v roku 2024 je 97,80 (samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 48,90 €). Presnú výšku nájdete v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera.

  4. Keďže sa platba opakuje, odporúčame nastaviť si trvalý platobný príkaz v banke. Zaplatiť treba do 8. dňa v mesiaci po uplynutí mesiaca, za ktorý odvod platíte (napr. za január platíte do 8. februára, za február do 8. marca, atď.).


Platby

  • Prvýkrát budete platiť až nasledujúci mesiac po tom, ako sa stanete samoplatiteľom.
  • O výške poistného vás budeme informovať e-mailom alebo SMS .
  • Začiatkom každého mesiaca nájdete sumu poistného aj v elektronickej pobočke či v mobilnej aplikácii Dôvera.

TIP: Skontrolujte si v mobilnej aplikácii Dôvera alebo v elektronickej pobočke, či máme na vás správne kontaktné údaje.


  • Ak budete samoplatiteľom iba časť mesiaca, zaplatíte iba za príslušný počet dní . Napr. ak budete samoplatiteľom 10 dní v marci 2024, alikvótnu sumu za desať dní samoplatiteľa vypočítate takto: (97,80 € / 31 dní v mesiaci marec) x 10
  • Ak budete samoplatiteľom celý mesiac, je potrebné zaplatiť 97,80 €.
  • Zaplatiť vždy treba do 8. dňa v mesiaci.


Údaje k platbe

Číslo účtu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
rodné číslo
Konštantný symbol
3558
Špecifický symbol
MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok)
- obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné

Špecifický symbol treba uviesť iba vtedy, ak platbu nestihnete uhradiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Ak sa vaša situácia zmení a začne za vás platiť poistné zamestnávateľ alebo štát, nemusíte nám to hlásiť (oznámi nám to váš zamestnávateľ alebo štátna inštitúcia elektronickou dávkou). Zmenu si môžete skontrolovať v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii Dôvera v časti Moji platitelia.