Ako postupovať

1

Ak si chcete overiť, kto za vás platí poistné, môžete tak urobiť v Elektronickej pobočke v sekcii Moji platitelia.

2

Ak u vás prišlo k zmene a začínate si platiť poistné sami, je potrebné nám to oznámiť. Najrýchlejšie to vybavíte v Elektronickej pobočke v sekcii Moji platitelia. Alebo nám pošlite vyplnené tlačivo Oznámenie poistenca/platiteľa poistného

3

Overte si, koľko budete mesačne platiť. Minimálne mesačné poistné na rok 2021 je 76,44 € (pre samoplatiteľov so zdravotným postihnutím 38,22 €). V roku 2022 to bude 79,31 € (samoplatitelia so zdravotným postihnutím 39,65 €). Presnú výšku nájdete vždy v Elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

4

Rozhodnite sa, aká forma platby vám vyhovuje. Keďže sa platba opakuje, odporúčame nastaviť si trvalý platobný príkaz v internet bankingu. Zaplatiť treba do 8. dňa v mesiaci.


Platby

  • Prvýkrát budete platiť až nasledujúci mesiac po tom, ako sa stanete samoplatiteľom.
  • O výške poistného vás budeme informovať mailom alebo SMS. Začiatkom každého mesiaca ju nájdete v Elektronickej pobočke či v mobilnej aplikáci Dôvera.
    • TIP: Skontrolujte si v mobilnej aplikácii Dôvera alebo v Elektronickej pobočke, či máme na vás správne kontaktné údaje.
  • Ak budete samoplatiteľom iba časť mesiaca, zaplatíte iba za príslušný počet dní. (Napr. ak budete samoplatiteľom 10 dní v marci 2021, sumu vypočítate takto: 76,44 € / 31 dní mesiaca x 10 dní.) Ak budete samoplatiteľom celý mesiac, je potrebné zaplatiť 76,44 €.
  • Zaplatiť vždy treba do 8. dňa v mesiaci.


Údaje k platbe

Číslo účtu IBAN
SK49 8180 0000 0070 0046 4464
Variabilný symbol
a) rodné číslo (v prípade, že je vaše rodné číslo 9-miestne, doplňte desiate miesto číslicou 0) pre platbu preddavku na poistné)
b) číslo výkazu nedoplatkov , pre platbu dlžnej sumy predpísanej výkazom nedoplatkov
Konštantný symbol
3558
Špecifický symbol
MMRRRR (MM - mesiac, RRRR - rok)
- obdobie, za ktoré sa uhrádza preddavok na poistné

Špecifický symbol treba uviesť iba vtedy, ak platbu nestihnete uhradiť do 8. dňa nasledujúceho mesiaca.

Ak sa vaša situácia zmení a začne za vás platiť poistné zamestnávateľ alebo štát, nemusíte nám to hlásiť, dozvieme sa to automaticky. Môžete si to skontrolovať v Elektronickej pobočke alebo v aplikácii v časti Moji platitelia.