Ako to funguje

Vyplníte svoje osobné údaje Potrebujeme zistiť, či sa Vaše údaje zhodujú s tými, ktoré máme o Vás uložené.
Zodpovedáte bezpečnostné otázky Aby sme si boli istí, že ste to Vy, potrebujeme overiť, či sa Vaše odpovede zhodujú s našimi záznamami.
Overíme obdobia v minulosti počas ktorých sme nevedeli, kto za vás platil poistné Ak máte takéto obdobie a boli ste v tom čase samoplatiteľom, môžete nám to vo formulári hneď aj nahlásiť.
Vyplníte kontaktné údaje Údaje k platbe poistného za obdobie, kedy ste boli samoplatiteľom vám pošleme mailom alebo SMS.
Pošleme vám údaje k platbe poistného Platobné údaje Vám pošleme do 48 hodín.

Prejsť na overenie