Elektronické žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie

Najrýchlejšie vieme reagovať na žiadosti podané z Elektronickej pobočky (EP). Nezáleží na tom, či prichádzajú z EP poistenca alebo jeho lekára. Odpadá totiž čas potrebný na doručenie a spracovanie papierového tlačiva aj na doručenie odpovede. Žiadosti prijaté elektronicky vybavujeme o polovicu rýchlejšie ako papierové.

Čo teda môžete urobiť pre to, aby ste získali vyjadrenie poisťovne k svojej žiadosti čo najrýchlejšie? Zašlite nám ju prostredníctvom Elektronickej pobočky. V prípade žiadostí o liečbu, lieky alebo pomôcky o to požiadajte svojho lekára. Žiadosti, ktoré možno zasielať elektronicky, sú nižšie vyznačené.

Buďte informovaný vďaka Elektronickej pobočke

Dôležité upozornenie

Termín spracovania žiadosti sa počíta odo dňa doručenia dokumentov do zdravotnej poisťovne. Lehoty na spracovanie dokumentov sú orientačné. V prípade neúplnej žiadosti či nutnosti overenia údajov, ktoré sú v nej uvedené, môže dôjsť k zdržaniu a oneskoreniu sľúbeného termínu schválenia.

Tieto žiadosti vybavujeme rýchlejšie

Zdravotná starostlivosť

Tieto návrhy nám zasielajú odporúčajúci lekári prostredníctvom špeciálneho elektronického formuláru alebo v papierovej podobe. Papierové dokumenty spracujeme do 10 pracovných dní, elektronické do 5 pracovných dní. Výnimku tvoria refundácie zahraničnej liečby vybavované spravidla do 30 pracovných dní od doručenia žiadosti.

Preukazy a poistenie

  • Prihláška do zdravotnej poisťovne
  • Nový preukaz poistenca
  • EÚ formuláre
  • Výpis z účtu poistenca
  • Odpoveď na emailové požiadavky

Platenie poistného

Elektronicky poslanú žiadosť vybavíme spravidla do 3 pracovných dní, papierovú do 6 pracovných dní.

  • Splátkový kalendár
  • Potvrdenia o stave záväzkov a pohľadávok
  • Námietky voči zaradeniu do zoznamu dlžníkov