Poistenie po návrate zo zahraničia

Po návrate zo zahraničia je podľa zákona potrebné poistiť sa v domácej zdravotnej poisťovni. Ak ste sa rozhodli pre Dôveru, prihlášku na verejné zdravotné poistenia stačí podať do 8 dní.

Ak ste sa z cudziny, kde ste mali aj zdravotné poistenie, vrátili v jednom kalendárnom roku, prihlášku na verejné zdravotné poistenie je potrebné podať do tej istej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste boli poistený naposledy.

V zahraničí som podnikal (SZČO)

Aké doklady od vás potrebujeme?

  • doklad o zániku samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte / tretej krajine
  • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí alebo kópiu preukazu poistenca na identifikáciu zdravotnej poisťovne v zahraničí, ak ste sa vrátili z krajiny EÚ

Ako nám môžete doručiť doklady?

V zahraničí som pracoval

Aké doklady od vás potrebujeme?

  • doklad o zániku zamestnania v inom členskom štáte / tretej krajine
  • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí alebo kópiu preukazu poistenca na identifikáciu zdravotnej poisťovne v zahraničí, ak ste sa vrátili z krajiny EÚ

Ako nám môžete doručiť doklady?

Návrat z dlhodobého pobytu (mimo EÚ)

Aké doklady od vás potrebujeme?

  • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí
  • doklad o návrate z dlhodobého pobytu zo zahraničia (tretej krajiny)

Ako nám môžete doručiť doklady?