Postup v prípade poskytovania neodkladnej starostlivosti je nasledovný:

  1. Požiadate o potvrdenie, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť, vyplnením formuláru, ktorý nájdete nižšie.
  2. V žiadosti vyplníte všetky povinné položky vrátane uvedenia kódov výkonov, ktoré ste pri neodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytli, ich počtu a adresy elektronickej pošty, na ktorú vám máme zaslať notifikáciu a odpoveď.
  3. Vyplnenú žiadosť odošlite bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín stlačením tlačidla Odoslať v dolnej časti formulára.
  4. Do 24 hodín od doručenia žiadosti vám potvrdíme, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť. A to na e-mail, ktorý určíte.

Ak s nami nemáte podpísanú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, neodkladnú zdravotnú starostlivosť vykážte v samostatnej faktúre aj samostatnej dávke. Úhrada potvrdenej neodkladnej  zdravotnej starostlivosti v týchto prípadoch sa uskutoční maximálne v rozsahu potvrdenom poisťovňou a v obvyklých cenách.

Formulár na podanie návrhu na schválenie liečby dlžníkom

Ak máte v ambulancii akútneho pacienta, ktorý je v zozname dlžníkov, požiadajte nás o schválenie neodkladnej liečby cez formulár nižšie. Formulár je určený aj pre nezmluvné zdravotnícke zariadenie.

Povinné polia majú červenú hviezdičku. Na overenie zadaných kódov použite zelené tlačidlá pri jednotlivých poliach.
Informácia o neodkladnej starostlivosti v súvislosti so zákonom 540/2021 Z. z. o kategorizácii ústavnej starostlivosti