Žiadosti o liečbu v cudzine

Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú starostlivosť (vecné dávky) poskytnutú v inom členskom štáte EÚ
Žiadosť o refundáciu úhrady plánovanej zdravotnej starostlivosti poskytnutej v inom členskom státe EÚ
Žiadosť o refundáciu platby v hotovosti za neodkladnú zdravotnú starostlivosť poskytnutú v štátoch mimo EÚ
Žiadosť o súhlas s liečbou v cudzine
Kalkulácia nákladov cezhraničnej liečby
Kalkulácia nákladov plánovanej zdravotnej starostlivosti
Zoznam klinických pracovísk