Iný poskytovateľ

Iný zmluvný poskytovateľ

  1. Vyberte si poskytovateľov, ktorí ponúkajú medicínsku službu, ktorú potrebujete.

  2. Kontaktujte ich a opýtajte sa, či vám vedia poskytnúť termín na plánovanú starostlivosť, ktorý by bol v lehote časovej dostupnosti.

  3. Ak nájdete termín u iného zmluvného poskytovateľa, nemusíte kontaktovať zdravotnú poisťovňu ani pôvodného poskytovateľa. Nový zmluvný poskytovateľ pošle nový návrh na plánovanú starostlivosť a my vás automaticky vyradíme z pôvodného zoznamu.

Iný nezmluvný alebo zahraničný poskytovateľ

Ak si vyberiete nezmluvného alebo zahraničného poskytovateľa, treba dať pozor na prípadné poplatky navyše.

Nezmluvný poskytovateľ

  • zdravotnú starostlivosť si zaplatíte sami a následne vám preplatíme náklady vo výške priemernej úhrady za rovnakú medicínsku službu so zmluvnými poskytovateľmi v čase poskytnutia hospitalizácie

Príspevok až 80 % u nezmluvného lekára

Zahraničný poskytovateľ

  • pri určitých podmienkach si môžete vybrať aj zahraničného poskytovateľa
  • v tomto prípade si zdravotnú starostlivosť zaplatíte sami a podáte žiadosť o refundáciu zdravotnej poisťovni

Podmienky pri výkone v zahraničí