Príspevok až 80 % u nezmluvného lekára

Potrebujete navštíviť lekára, ktorý s nami nemá zmluvu? Nie je problém. Vrátime vám 80 % z obvyklej ceny, teda z ceny, ktorú by sme za dané vyšetrenie zaplatili zmluvnému lekárovi.

Najľahšie a najrýchlejšie sa k svojim peniazom dostanete, ak o ne požiadate cez novú Elektronickú pobočku MojaDôvera. Každý poistenec ju má k dispozícii bezplatne na webe Dôvery.

Príspevok až 80 % u nezmluvného lekára

Vyberte si lekára, ktorý vám vyhovuje najviac

V niektorých situáciách či regiónoch Slovenska je náročné dostať sa k niektorým špecialistom. Hoci máme zazmluvnených vyše 90 % lekárov, môže sa stať, že nejaký v zozname chýba. Časť poplatkov, ktoré zaplatíte u nezmluvného lekára, vám vrátime späť.

Výška príspevku

  • Vrátime vám 80 percent z obvyklej ceny za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
  • Príspevok môže dosiahnuť maximálne sumu, ktorú u lekára skutočne zaplatíte.
  • Obvyklá cena je cena, ktorá je dohodnutá s našimi zmluvnými poskytovateľmi v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
  • Príspevok sa teda nerovná 80 % zo sumy, ktorú ste u nezmluvného lekára zaplatili.

Uplatnenie príspevku u nezmluvného zubného lekára

1

Do 30 kalendárnych dní od absolvovania zubného ošetrenia, najneskôr však do 31.12. daného roka nám doručte doklady o zaplatení prostredníctvom novej Elektronickej pobočky MojaDôvera alebo najbližšej pobočky.

2

Skontrolujte si, či je na vašom doklade o zaplatení uvedený aj výkon a lokalita (číslo zuba). Ak tieto údaje neobsahuje, je potrebné doplniť aj lekársku správu alebo výmenný lístok, ktoré budú tieto údaje obsahovať.

3

Rozhodnutie vám doručíme prostredníctvom Elektronickej pobočky alebo poštou.

4

Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 30 pracovných dní od získania kompletnej dokumentácie.

Uplatnenie príspevku u nezmluvného odborného lekára

1

Dohodnite si zákrok alebo ošetrenie u nezmluvného lekára.

2

Žiadosť o príspevok nám doručte najneskôr do 10 pracovných dní pred termínom ošetrenia prostredníctvom novej Elektronickej pobočky MojaDôvera alebo najbližšej pobočky.

3

Za ošetrenie zaplaťte priamo u lekára a do 1 roka od schválenia žiadosti nám pošlite všetky potrebné doklady*.

4

Peniaze vám vrátime priamo na váš bankový účet do 30 pracovných dní od získania kompletnej dokumentácie.

*Doklad o zaplatení s uvedením kódu výkonu a početnosti realizovaných výkonov,
výmenný lístok od obvodného lekára s odporúčaním k danému vyšetreniu (nevzťahuje sa na gynekologické, psychiatrické, dermatovenerologické vyšetrenie a oftalmologické vyšetrenie pri predpise dioptrických okuliarov), kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu (pri predpise liekov) alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky).

Ako doručiť žiadosť?

Poistenci z iných štátov EÚ

Poskytnutie tohto príspevku sa nevzťahuje na poistencov poistených v iných členských štátoch, ktorí majú v Dôvere registrovaný bydliskový nárokový doklad vydaný príslušnou inštitúciou iného členského štátu, ani na ich nezaopatrených rodinných príslušníkov.