Aktuality

14.12.2022

Milí poskytovatelia zdravotnej, lekárenskej, ošetrovateľskej starostlivosti

Po minulé dva roky som sa vám takto koncom decembra prihováral a spomínal nie práve pozitívne skutočnosti, ktoré ovplyvnili slovenské zdravotníctvo aj celú spoločnosť. A hoci sami najlepšie viete, že by bolo o čom písať aj teraz, neurobím tak. Zlých správ stačilo. Máte ich dosť vy aj my.
Čítajte ďalej
13.12.2022

Novinka pre lekárov: Od Nového roka si môžete meniť hodnotiace parametre

Nevyhovuje vám doterajší parameter, podľa ktorého vás hodnotíme? Od januára máte možnosť vybrať si iný. Novinka sa týka siedmich lekárskych odborností, ale už pracujeme na ich rozšírení. Našou ambíciou je, aby si časom mohol každý lekár vybrať také hodnotiace parametre, aké mu dávajú najväčší zmysel.
Čítajte ďalej
19.12.2022

Predpis a výdaj zdravotníckych pomôcok z podskupín D12 a D13 (1.časť: Podskupiny D12 a D13 vs. diagnózy)

Zoznámte sa s novými pravidlami týkajúcimi sa predpisu a výdaja zdravotníckych pomôcok (ďalej len ZP) z podskupín D12 (glukózový senzor) a D13 (pomôcky na prenos dát), uvedených v Zozname kategorizovaných ZP. Do platnosti vstupujú 1.1.2023.
Čítajte ďalej
25.10.2022

Usmernenie pre preskripciu antivirotík pri covide-19 pri pozitívnom AG teste

Ak má lekár v ambulancii VLD a VLDD podozrenie u svojho pacienta na covid-19, môže si to overiť AG testom. Takýto test sa pri splnení stanovených podmienok považuje za oficiálny.
Čítajte ďalej
26.10.2022

Zmena predpisovania nadlimitného množstva zdravotníckych pomôcok schválených zdravotnou poisťovňou od 1.11.2022

Pripravili sme pre vás usmernenie, ako od 1.11.2022 postupovať pri predpise a výdaji nadlimitného množstva schváleného zdravotnou poisťovňou.
Čítajte ďalej
07.10.2022

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nás môžu požiadať o grant

Pokračujeme v pomoci zdravotníckym zariadeniam. Už tretí raz sme spustili grantový program zameraný na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Témou tohoročného grantu sú inovácie v zdravotníctve a prevencia pred ochoreniami.
Čítajte ďalej
05.10.2022

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov od 13.10.2022

Pripravili sme ďalšie kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov, ktoré vám pomôžu pri dodržiavaní platnej legislatívy a predchádzaní chybám pri predpise. Zapíname ich 13.10.2022.
Čítajte ďalej
07.10.2022

Predpis liekov obsahujúcich kyselinu tioktovú pri diabetickej polyneuropatii

Vyhodnotili sme predpis liekov obsahujúcich kyselinu tioktovú, ktoré sa majú v zmysle Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC*), ako aj v zmysle indikačného obmedzenia, používať len pri diabetickej polyneuropatii.
Čítajte ďalej
06.10.2022

Meníme spôsob schvaľovania kúpeľov na jednoduchší a ústretovejší

Od 10. októbra 2022 meníme proces schvaľovania kúpeľných návrhov tak, aby bol pre všetkých jednoduchší, ústretovejší a prehľadnejší. Ako pre lekárov, tak pre kúpeľné zariadenia i pre pacientov.
Čítajte ďalej
26.09.2022

Pomáhame vyriešiť problém s chýbajúcimi zdravotníckymi pomôckami

Reagujeme na informácie od našich poistencov, lekárov i lekárnikov, že viaceré zdravotnícke pomôcky z kategorizačného zoznamu sú momentálne nedostupné.
Čítajte ďalej