Aktuality

09.08.2022

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov od 19.8.2022

Pripravili sme ďalšie kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov, ktoré vám pomôžu pri dodržiavaní platnej legislatívy a predchádzaní chýb pri predpise. Zapíname ich 19.8.2022.
Čítajte ďalej
29.07.2022

Elektronický predpis a schvaľovanie pomôcok – návod a odporúčania

Viac ako tristo zdravotníckych pomôcok ste predpísali a my ihneď online schválili od spustenia našej novej služby. Elektronické predpisovanie a schvaľovanie zdravotníckych pomôcok od júna 2022 zahrnuté do eReceptu resp. ePoukazu sme teraz vylepšili a ešte viac uľahčili.
Čítajte ďalej
14.06.2022

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov od 15.6.2022

Pri ukladaní preskripčných záznamov sa od 15. júna poskytovatelia zdravotnej starostlivosti stretnú s novými kontrolami. Zapíname ich s cieľom ešte viac predchádzať chybám pri výdaji a veríme, že pre lekárov budú nové kontroly užitočnou pomôckou.
Čítajte ďalej
07.06.2022

Pre lekárnikov: Nové kontroly pri ukladaní dispenzačných záznamov od 15.6.2022

Pri ukladaní dispenzačných záznamov sa lekárnici od 15. júna stretnú s novými kontrolami. Zapíname ich s cieľom ešte viac predchádzať chybám pri výdaji a veríme, že pre farmaceutov budú nové kontroly užitočnou pomôckou.
Čítajte ďalej
17.05.2022

Zdravotníci, ďakujeme. Máme pre vás 100 atraktívnych darčekov

Radi by sme poďakovali všetkým zdravotníckym zamestnancom za každodennú prácu a nasadenie nielen v posledných mesiacoch. Môžete od nás získať až 100 atraktívnych darčekov.
Čítajte ďalej
10.05.2022

Preventívnych prehliadok ubúda, tisíce ľudí nevedia, že majú rakovinu

Len tretina ľudí vlani využila preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára. O niečo vyššie čísla nám vykázali gynekológovia a stomatológovia, no nikde účasť dospelých na preventívke nedosiahla aspoň polovicu.
Čítajte ďalej
10.05.2022

Edukátorky vám ušetria čas a vašim pacientom pomôžu zvládať cukrovku

Už každý váš dospelý pacient s diabetom 1. alebo 2. typu, s prediabetom alebo gestačným diabetom môže využívať bezplatnú pomoc edukátoriek diabetu. Toto nemedicínske poradenstvo im pomôže zlepšiť klinické parametre, upraviť hmotnosť a mať diabetes viac pod kontrolou.
Čítajte ďalej
30.03.2022

Pre lekárov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Dňa 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej
30.03.2022

Odporúčania, resp. Poverenia v roku 2022 a predpis neatestovanými lekármi

V zmysle novely zákona 362/2011 platnej od 1.1.2022 a v súlade s Rozhodnutím MZ SR č. Z012564-2022 z 15.2.2022 sme v rámci modulu eRECEPT pre potreby predpisujúcich lekárov upravili kontroly na vstupe operácie UlozPreskripcnyZaznam, t.j.
Čítajte ďalej
30.03.2022

Pre lekárnikov: Zámeny zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu a bezlepkových potravín a surovín od 1.4.2022

Od 1.4.2022 nadobúda účinnosť znenie § 121 ods. 14 - 17 zákona 362/2011 o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ktorý ustanovuje možnosť náhrady bezlepkových potravín (podskupina V06CE) a zdravotníckych pomôcok pre inkontinenciu (podskupiny B1 - B5).
Čítajte ďalej