Zvýšená cena sa odrazí na menšom množstve inkontinenčných pomôcok, ktoré bude možné predpísať a uhradiť poistencom. Zo strany zdravotnej poisťovne, žiaľ, nie je možné kompenzovať nedostatočné množstvo schválením výnimky.

Dôvodom je, že finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia, s ktorými zdravotná poisťovňa hospodári, by nepokryli úhradu pomôcok nad rámec finančného limitu pre všetkých našich poistencov.

Zmena sa vzťahuje na žiadosti o úhradu inkontinenčných pomôcok nad rámec finančného limitu, ktoré budú doručené po 1. júli 2023.