Aktuality

15.04.2021

Kúpele pre pacientov po covide-19

Od utorka 13. apríla pribudli nové indikačné skupiny pre kúpeľnú liečbu pacientov zotavujúcich sa z ťažkého priebehu ochorenia covid-19.
Čítajte ďalej
13.04.2021

Vyšetrovanie protilátok proti SARS-COV-2

V poslednom období evidujeme zvýšený záujem o vyšetrovanie protilátok proti SARS-CoV-2, predovšetkým zo strany poistencov, ktorí požadujú vyšetrenie z informatívnych dôvodov, napríklad v snahe overiť si hladinu protilátok pred alebo po očkovaní, zistiť možné prekonanie bezpríznakovej infekcie a podobne.
Čítajte ďalej
17.03.2021

Lekárňam ubudnú neuhradené dispenzačné záznamy, pomôžu nové kontroly

Od 1.4.2021 zapíname v rámci projektu eZdravie modul eRecept ďalšie kontroly pri vytváraní dispenzačných záznamov.
Čítajte ďalej
17.03.2021

Ďakujeme, že nám posielate návrhy na zdravotnú starostlivosť elektronicky

Elektronické podávanie žiadostí počas pandémie výrazne pomohlo pacientom dostať sa k potrebnej zdravotnej starostlivosti. Počas prvého covidového roka 2020 sme prijali viac ako 67-tisíc návrhov, z toho polovica prišla elektronicky.
Čítajte ďalej
22.03.2021

Zmena zákona od apríla zasiahne všetky lekárne

Od 1. apríla 2021 si limit spoluúčasti budú pacienti do 6 rokov uplatňovať už priamo v lekárni a výdajni zdravotníckych pomôcok. Prečítajte si, ako sa vás dotkne táto zmena v zákone.
Čítajte ďalej
16.06.2021

Nekapitovaný poistenec v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast

V ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast lekár štandardne poskytuje zdravotnú starostlivosť poistencom, s ktorými má uzavretú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (kapitovaní poistenci). Ale viete, ako správne vykázať zdravotnú starostlivosť v prípadoch, keď vašu pomoc vyhľadajú nekapitovaní poistenci?
Čítajte ďalej
16.06.2021

Nové kontroly pri ukladaní preskripčných záznamov

Z dôvodu opakujúcich sa chýb a následných externých kontrol sme sa rozhodli najčastejšie chyby pri predpisovaní liekov alebo zdravotníckych pomôcok zapracovať už pri vytváraní preskripčného záznamu. Nové kontroly zapíname 15.4.2021.
Čítajte ďalej
08.03.2021

Kontrola opravných dávok

V našom informačnom systéme pribudla nová kontrola. Identifikujeme ňou Opravné dávky, ku ktorým neevidujeme Nové či Aditívne dávky.
Čítajte ďalej
03.03.2021

Deťom s diabetom 1. typu hradíme aj vysielače pre kontinuálne meranie glukózy

Našim detským poistencom s diabetom 1. typu hradíme na výnimku aj vysielače k senzorom na kontinuálny monitoring glukózy. Neváhajte nás o to žiadať. Chceme pomôcť čo najväčšiemu počtu vašich detských pacientov.
Čítajte ďalej
26.02.2021

Nové zmluvné výkony u detských endokrinológov

Od 1.3.2021 sme rozšírili zoznam výkonov, ktoré zazmluvňujeme u detských endokrinológov - odbornosť 153.
Čítajte ďalej