1. Po prihlásení do elektronickej pobočky vyberiete možnosť v ľavom menu, v sekcii Návrhy: Nový návrh. Potom vyberiete návrh: Ostatné.
 2. Ak nie je vyplnený kód lekára, zadajte svoj kód - začína sa písmenom A, po ktorom nasleduje 8 čísel. (Axxxxxxxx) Kliknete na Overiť a potom na Pokračovať.
 3. Následne vložíte rodné číslo poistenca a pokračujte.
 4. Zadajte kód pneumologickej diagnózy poistenca, napríklad J84.8, čo je diagnóza Iná choroba interstícia pľúc, pľúcna fibróza.
 5. Zvoľte produkt Prenájom kyslíkového koncentrátora - je potrebné vyplniť kód produktu X70130.
 6. Ak ide o pacienta po ťažkom priebehu covidu-19, k produktu uveďte množstvo 183, čo znamená 183 dní a predstavuje dobu platnosti schválenia 6 mesiacov. Ak ide o inú indikáciu pre dlhodobú domácu oxygenoterapiu, k produktu uveďte množstvo 3652, čo predstavuje dobu platnosti 10 rokov. Kliknete na Pridať produkt.
 7. Ak návrh podávate za iného lekára, je potrebné vyplniť aj kód odporúčajúceho lekára a ambulancie.
 8. V časti Doplňujúce informácie o návrhu sú položky so žltým podfarbením povinné. Na začiatok vyberte Poskytovateľa - jedného z našich zmluvných dodávateľov, ktorí zabezpečujú prístroj na prenájom. Sú to spoločnosti Aries 94 s.r.o. alebo Egamed s.r.o. Ja na vás, ktorého z nich si vyberiete.
 9. Ak pacient absolvoval spirometriu, vyplňte položky VC, Parciálny tlak a FEV1. V opačnom prípade vyplňte tieto polia číslicou 1.
 10. Dátum platnosti je dňom, kedy podávate elektronický návrh. „Dátum platnosti do" nie je potrebné editovať.

  Najdôležitejšie je vyplniť Dôvod žiadosti. Nezabudnite napísať:
  • Indikáciu, stručný popis aktuálneho stavu, informáciu o indikácii covid-19.
  • Parametre dávkovania kyslíka potrebné pre nastavenie prístroja.
  • Môžete tu tiež uviesť výsledky vyšetrení, kyslíkového testu alebo saturáciu krvi kyslíkom.

 11. Nasleduje sekcia Zoznam pripojených dokumentov. Do prílohy vložíte elektronickú, teda naskenovanú, alebo inak elektronicky vytvorenú prílohu. Buď pneumologickú správu, ak ide o ambulantného pacienta, alebo prepúšťaciu správu v prípade hospitalizácie pacienta. Indikácia, ktorú sledujeme, je monitorovaná hypoxémia, vyšetrenie ABR, RTG alebo CT pred prepustením s popisom uvedené v lekárskej alebo prepúšťacej správe.
 12. Kliknite na „vybrať súbor", vyberiete súbor zo svojho počítača a kliknite na „pripojiť dokument".
 13. Ešte raz si skontrolujte návrh a vyplnené údaje.
 14. Nakoniec kliknite na modré tlačidlo „Odoslať návrh do ZP".

Elektronicky podané návrhy spracovávame do 5 dní. No vybavujeme ich aj skôr, v záujme poistencov.

Odoslané návrhy a ich stav môžete sledovať v sekcii vľavo - Návrhy, Zoznam podaných návrhov.