Pre médiá

Kontakt

Branislav Cehlárik
PR manažér
cehlarik.branislav@dovera.sk

Matej Štepianský
PR špecialista
stepiansky.matej@dovera.sk

Logo

Logo, texty a fotografie, rovnako aj akýkoľvek ďalší obsah našej webovej stránky je chránený autorskými právami a poskytnutými licenciami umožňujúcimi nám ich zverejnenie. Celý obsah webovej stránky alebo akúkoľvek jeho časť preto nie je dovolené kopírovať, prenášať, uchovávať či už na komerčné alebo nekomerčné účely bez nášho predchádzajúceho súhlasu, ktorý by mohol byť z našej strany udelený po posúdení konkrétnej žiadosti.

Všetky tlačové správy
Tlačové konferencie - prezentácie
Štatistiky
Ďalšie informácie a články pre médiá