Informácie pre médiá

Dôvera sa rozšíri o časť zamestnancov dodávateľa IT služieb

Rady zamestnancov Dôvery sa od 1. januára 2020 rozšíria o 60 nových zamestnancov v odbore IT. Pôjde o súčasných zamestnancov spoločnosti mediworx software solutions (mediworx), ktorá sa dlhodobo stará o informačné systémy zdravotnej poisťovne. Spoločnosť mediworx patrí rovnako ako Dôvera do portfólia Penta Investments.

Pridané 20. 12. 2019
Posielame ročné zúčtovania poistného za minulý rok

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2018 vykonáme spolu 330-tisíc poistencom. Výsledky ročných zúčtovaní dostane prvých 63-tisíc z nich už v tomto týždni (od 22. do 26. júla).

Pridané 23. 07. 2019
Konateľ výdajne priznal podvod so zdravotníckymi pomôckami

Konateľ výdajne zdravotníckych pomôcok na východnom Slovensku priznal spáchanie skutku v prípade podvodov so zdravotníckymi pomôckami. S poškodenou stranou, ktorou je zdravotná poisťovňa Dôvera, uzavrel zmier vo štvrtok 11. júla. Namiesto pomôcok na mieru, dával pacientom bežne dostupné a oveľa lacnejšie sériové zdravotnícke pomôcky.

Pridané 15. 07. 2019
Stanovisko k rokovaniam so Združením ambulantných poskytovateľov

Združeniu ambulantných poskytovateľov (ZAP) sme dnes predložili bezkonkurenčnú ponuku v podobe navýšenia platieb o 11 % (požadovali 10 %) v dvoch kolách. Prvé navýšenie platieb by sa uskutočnilo ihneď, teda 1. októbra a druhé od roku 2018.

Pridané 19. 09. 2017
Stanovisko k rokovaniam so zástupcami Združenia ambulantných poskytovateľov

ZAP odmietlo našu ponuku na zvýšenie platieb, ktorú akceptovali lekári združení v Zdravite a rovnako tak väčšina lekárov bez zastúpenia v lekárskych združeniach.

Pridané 11. 09. 2017
Prípady fakturovania fiktívnej zdravotnej starostlivosti

Pri odhaľovaní nám pomohli aj naši poistenci.

Pridané 06. 04. 2017
Poistencom vrátime doplatky za lieky za 4. štvrťrok 2016

Za 4. kalendárny štvrťrok 2016 vrátime našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. V prípade Dôvery ide o takmer 34.000 poistencov a o sumu 553-tisíc eur.

Pridané 15. 03. 2017
Reakcia na TK Centra pre liečbu drogových závislostí

Pri úhrade zdravotnej starostlivosti postupujeme podľa zákona, ktorý hovorí, že poistenci v zozname dlžníkov majú nárok len na úhradu neodkladnej (akútnej) zdravotnej starostlivosti.

Pridané 09. 03. 2017
Podvody pri fakturovaní zdravotnej starostlivosti

Prispieť k tomu, aby sa peniaze zo zdravotného poistenia míňali efektívne, môže každý. Aktivita poistencov Dôvery pomôže každoročne zachrániť tisíce eur zo zdravotných odvodov.

Pridané 09. 02. 2017
Poistencom vrátime doplatky za lieky za 3. štvrťrok 2016

Za 3. kalendárny štvrťrok 2016 vrátime našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. V prípade Dôvery ide o takmer 28.000 poistencov a o sumu 455-tisíc eur.

Pridané 06. 12. 2016
Späť