Hlavným cieľom prechodu zamestnancov do Dôvery je vyššia kvalita IT služieb a úspora nákladov. Súvisiace zmeny v organizačnej štruktúre zdravotnej poisťovne neprinesú prepúšťanie. Zamestnanci spoločnosti mediworx pracovali v Košiciach aj v Bratislave, v rovnakom meste zostanú aj po vzniku pracovného pomeru v Dôvere.

„Integrácia prebehne na partnerskej báze. Navzájom poznáme svoje slabé aj silné stránky. Urobíme všetko preto, aby sme zo spoločnej práce vyťažili čo najlepšie výsledky a čo najvyššiu kvalitu služieb pre klientov,“ povedal generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan. Avizované zmeny by sa nemali dotknúť bežnej prevádzky zdravotnej poisťovne.