Nárok a vybavenie kúpeľov

Kúpele poskytujú doplnkovú liečbu pacientom s rôznymi diagnózami. Kúpeľnú liečbu na návrh lekára uhrádza zdravotná poisťovňa, a to celú alebo jej časť. Do kúpeľov môže ísť pacient aj ako samoplatiteľ.

Úhrada kúpeľnej liečby sa riadi podľa platnej legislatívy (tzv. indikačného zoznamu), kde je presne stanovené, aké diagnózy sa liečia v kúpeľoch a za akých podmienok. Pacient musí splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

  • O vhodnosti kúpeľov pre pacienta rozhoduje ošetrujúci lekár.
  • Ak uzná, že kúpeľná liečba je potrebná, zašle do zdravotnej poisťovne kúpeľný návrh.
  • Poisťovňa ho posúdi, prípadne schváli úhradu liečby. 
  • Elektronické žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie - do 5 pracovných dní.
  • Papierové žiadosti spracujeme do 10 pracovných dní.

Na oddych v kúpeľoch nepotrebujete nevyhnutne odporúčanie lekára. Takýto pobyt neschvaľuje zdravotná poisťovňa. Klient si ho platí sám.

Keď potrebujete kúpele

1

Lekár (všeobecný lekár alebo špecialista) vám bezplatne vypíše kúpeľný návrh.

2

Doručte nám podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave. Ak k nám prišiel klasicky poštou, do 10 pracovných dní vám zašleme informáciu o jeho spracovaní. Ak návrh zaslal lekár elektronicky, rozhodneme v priebehu 5 pracovných dní.

3

Návrh skontrolujú naši odborníci. Ak je úplný a odborne aj formálne správny, schválime ho v priebehu niekoľkých pracovných dní.

4

Lekárovi aj poistencovi zašleme rozhodnutie sms správou, prípadne e-mailom.

Zmluvné kúpele