Nárok a vybavenie kúpeľov

Kúpele poskytujú doplnkovú liečbu pacientom s rôznymi diagnózami. O vhodnosti kúpeľov pre pacienta rozhoduje ošetrujúci lekár. Ak uzná, že kúpeľná liečba je potrebná, zašle do zdravotnej poisťovne kúpeľný návrh. Poisťovňa ho posúdi, prípadne schváli úhradu liečby. Do kúpeľov môže ísť pacient aj ako samoplatiteľ – vtedy ich nepredpisuje lekár a neschvaľuje zdravotná poisťovňa. takýto pobyt ale si platí pacient sám.

Predlžujeme platnosť kúpeľných poukazov, ktoré stopol koronavírus

Úhrada kúpeľnej liečby sa riadi podľa platnej legislatívy (tzv. indikačného zoznamu), kde je presne stanovené, aké diagnózy sa liečia v kúpeľoch a za akých podmienok. Pacient musí splniť zákonné podmienky a dodržiavať pravidlá liečby.

Elektronické žiadosti vybavujeme o polovicu rýchlejšie

Papierové dokumenty spracujeme do 10 pracovných dní, elektronické do 5 dní. Najrýchlejšie vieme reagovať vtedy, keď k nám žiadosť príde od vás, prípadne od vášho lekára z Elektronickej pobočky.

Zákon rozlišuje vážne (kategória A) a menej vážne (kategória B) diagnózy.

Do kategórie A patria najmä detskí pacienti a dospelí s týmito diagnózami:

 • onkologické ochorenia do 24 mesiacov od ukončenia komplexnej liečb,
 • stavy po operáciách obehového ústrojenstva
 • stavy po operáciách tráviaceho ústrojenstva
 • stavy po operáciách tenkého alebo hrubého čreva
 • bronchiálna astma
 • stavy po operáciách dolných ciest dýchacích
 • niektoré nervové ochorenia (ochrnutie)
 • stavy po operáciách alebo úraze pohybového ústrojenstva
 • stavy po operáciách obličiek
 • stavy po gynekologických operáciách
 • kožné ochorenia (psoriáza, stavy po popáleninách)
 • nervovosvalové degeneratívne ochorenia

V kategórii B sú menej vážne diagnózy:

 • stavy po operáciách srdcových chýb
 • chronické ochorenia obehového systému
 • niektoré chronické choroby tráviaceho ústrojenstva
 • chronické ochorenia z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
 • chronické netuberkulózne choroby dýchacích ciest
 • chronické nervové choroby
 • chronické ochorenia pohybového ústrojenstva
 • chronické choroby obličiek a močových ciest
 • niektoré chronické kožné choroby (ekzémy)
 • chronické ženské choroby
 • choroby z povolania
 • choroby súvisiace s vysokým krvným tlakom

Preplatenie pobytu

Váš účet za kúpeľný pobyt závisí od toho, do ktorej kategórie patríte.

Pacientom v kategórii A preplatíme pobyt kompletne – teda ubytovanie, stravu aj zdravotnú starostlivosť. Platíte iba zákonom stanovený poplatok 1,66 € za deň pobytu a daň z ubytovania, ktorú si stanovuje mesto alebo obec. Prvý a posledný deň sa počítajú ako jeden deň.

Pacientom z kategórie B hradíme zdravotnú starostlivosť. Ubytovanie a stravu si vyberiete aj platíte sám/sama. Vychádzate z ponuky a cenníka kúpeľov.

Ak kúpele ponúkajú štandardné ubytovanie (minimálne dvojlôžkovú izbu so sociálnym zariadením umiestneným mimo izby), zo zákona si môžu pýtať za deň maximálne 7,30 € v hlavnej sezóne (II. a III. štvrťrok) a 4,98 € za jeden deň mimo sezóny (I. a IV. štvrťrok).

Takýchto izieb je však minimum. Preto je pravdepodobné, že si vyberiete nadštandard a zaplatíte zaň cenu, ktorú zákon nereguluje a určuje si ju kúpeľné zariadenie. Nezabudnite, platíte si tiež kúpeľný poplatok a daň z ubytovania.

Naše zmluvné kúpele nájdete v zozname nižšie.

Pobyt v kúpeľoch, ktorý preplácame, trvá od 21 do 28 dní. Presný počet dní určuje zákon. Liečba sa dá skrátiť iba zo zdravotných alebo závažných rodinných dôvodov. O skrátenie nie je možné požiadať vopred.

Oslobodení od poplatku sú:

 • deti do troch rokov veku
 • nositelia najmenej striebornej Janského plakety
 • osoby v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi, platia len prvé tri dni pobytu, od štvrtého už nie

Sprievodca dieťaťa

Sprievodcovi, ktorého sme schválili v rámci kúpeľného pobytu dieťaťa, uhrádzame 4,98 € na deň pobytu. Zvyšok si dopláca.

Zľavy na pobyty v kúpeľoch

Našim poistencom poskytujeme zľavy na pobyty v najznámejších slovenských kúpeľoch. Stačí predložiť svoj preukaz poistenca. Darcovia krvi - samoplatci, ktorí sú držiteľmi niektorej plakety J. Janského majú zľavy ešte vyššie.

1

Lekár (všeobecný lekár alebo špecialista) vám bezplatne vypíše kúpeľný návrh.

2

Doručte nám podpísaný návrh so všetkými potrebnými dokladmi o vašom zdravotnom stave. Ak k nám prišiel klasicky poštou, do 10 pracovných dní vám zašleme informáciu o jeho spracovaní. Ak návrh zaslal lekár elektronicky, rozhodneme v priebehu 5 pracovných dní.

3

Návrh skontrolujú naši odborníci. Ak je úplný a odborne aj formálne správny, schválime ho v priebehu niekoľkých pracovných dní.

4

Lekárovi aj poistencovi zašleme rozhodnutie sms správou, prípadne e-mailom.

Dôležité upozornenie

Termín spracovania žiadostí sa počíta odo dňa doručenia dokumentov do zdravotnej poisťovne. Lehoty na spracovanie dokumentov sú orientačné. V prípade neúplnej žiadosti či nutnosti overenia údajov uvedených v žiadosti môže dôjsť k zdržaniu a oneskoreniu prisľúbeného termínu schválenia žiadosti.

Informujeme vás

Pacientom v kategórii A zašleme spolu s rozhodnutím aj kúpele, kde majú pobyt absolvovať. Nemožno ich meniť. Tieto kúpele poistenca písomne predvolajú na liečebný pobyt.

Pacienti v kategórii B od nás dostanú zoznam kúpeľov, s ktorými máme zmluvu a ktoré sa špecializujú práve na ich ochorenie. Vyberú si konkrétne kúpele, ktoré im najviac vyhovujú a dohodnú si s nimi rezerváciu pobytu. Pri rezervácii treba pracovníkov kúpeľného zariadenia nadiktovať jedinečný kód, ktorý sme poslali pacientovi v oznámení o schválení kúpeľného návrhu.

Kúpeľnú liečbu je potrebné absolvovať do určitého termínu, ktorý je pre každé ochorenie daný zákonom. V praxi to znamená, že do doby ukončenia platnosti návrhu na kúpeľnú liečbu treba kompletne absolvovať celú kúpeľnú liečbu.

Zmluvné kúpele