Komerčné zdravotné poistenie pre cudzincov so zľavou

Krátkodobé komerčné zdravotné poistenie je určené najmä pre cudzincov, ktorí prichádzajú na Slovensko a nemôžu byť okamžite poistení v systéme verejného zdravotného poistenia. Najčastejšie sú to občania cudzích štátov a ich rodinní príslušníci.

Hoci Dôvera krátkodobé komerčné poistenie priamo neponúka, vďaka spolupráci s poisťovňou AXA vám ponúkame 15 % zľavu na takéto poistenie.

Krátkodobé poistenie spĺňa legislatívne podmienky pre udelenie víz a je akceptované cudzineckou políciou. Rovnako spĺňa podmienky zákona č. 404/2011 Zb., o pobyte cudzincov na území Slovenska, v znení neskorších predpisov, a je uznávané orgánmi štátnej a miestnej správy Slovenskej republiky.

Poistenie vám pokryje

  • nutné a neodkladné vyšetrenie potrebné na stanovenie diagnózy a liečebného postupu
  • hospitalizáciu v nemocnici
  • ambulantne predpísané lieky
  • ošetrenie zubným lekárom pri akútnych bolestivých stavoch zubov
  • prepravu do zdravotníckeho zariadenia
  • repatriáciu do materskej krajiny poisteného (vrátane prepravy telesných ostatkov)
  • viac informácií o poistení nájdete na stránke poisťovne AXA .

Ako získať zľavu?

1

Vyplňte krátky formulár.

2

Po vyplnení formulára vám na e-mail pošleme odkaz na poistenie od AXA so zľavou.

3

Kliknite na odkaz v e-maile, 15% zľava z poistenia bude odpočítaná automaticky.