Poistenie po návrate zo zahraničia

Po návrate zo zahraničia je podľa zákona potrebné poistiť sa v domácej zdravotnej poisťovni. Ak ste sa rozhodli pre Dôveru, prihlášku na verejné zdravotné poistenia stačí podať do 8 dní.

Ak ste sa z cudziny, kde ste mali aj zdravotné poistenie, vrátili v jednom kalendárnom roku, prihlášku na verejné zdravotné poistenie je potrebné podať do tej istej zdravotnej poisťovne, v ktorej ste boli poistený naposledy.

Aké doklady od vás potrebujeme?

  • doklad o zániku samostatnej zárobkovej činnosti v inom členskom štáte / tretej krajine
  • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí alebo kópiu preukazu poistenca na identifikáciu zdravotnej poisťovne v zahraničí, ak ste sa vrátili z krajiny EÚ

Ako nám môžete doručiť doklady?

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Aké doklady od vás potrebujeme?

  • doklad o zániku zamestnania v inom členskom štáte / tretej krajine
  • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí alebo kópiu preukazu poistenca na identifikáciu zdravotnej poisťovne v zahraničí, ak ste sa vrátili z krajiny EÚ

Ako nám môžete doručiť doklady?

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!

Aké doklady od vás potrebujeme?

  • doklad o zániku zdravotného poistenia v zahraničí
  • doklad o návrate z dlhodobého pobytu zo zahraničia (tretej krajiny)

Ako nám môžete doručiť doklady?

Váš názor
Nakoľko vám pomohla táto stránka?
Hodnotenie
Na aký problém ste narazili?
Čo sa vám páčilo?
Pozor! Pravdepodobne ste zadali osobné údaje.
Ďakujeme!
Ďakujeme!