Úradná tabuľa

Štatút súťaže „Overte si údaje a vyhrajte iPhone“

Štatút súťaže „Overte si údaje a vyhrajte iPhone“

Čítajte ďalej
Slobodný prístup k informáciám

Slobodný prístup k informáciám

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.* (ďalej aj len „spoločnosť" alebo „zdravotná poisťovňa") je akciovou spoločnosťou, ktorá v rámci predmetu svojej činnosti vykonáva verejné zdravotné poistenie.
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 9.5.2022

Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 9.5.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé zuby (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej
Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 5.5.2022

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 5.5.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ na základe žiadosti poistenca o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej aj len „žiadosť“) príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (t. j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou (ďalej len „príspevok“).
Čítajte ďalej
Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 5.5.2022

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 5.5.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti¹ a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou.
Čítajte ďalej