Úradná tabuľa

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u odborného lekára účinné od 1.4.2021

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u odborného lekára účinné od 1.4.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe písomnej žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti1a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou . Dôvera poskytne Príspevok v prípade, ak sú súčasne splnené nasledovné kritériá (ďalej len „Kritériá"):
Čítajte ďalej
Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 1.4.2021

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 1.4.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe písomnej žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti¹a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou .
Čítajte ďalej
Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti s výsledkom RZP za rok 2020

Verejná vyhláška o mieste uloženia písomnosti s výsledkom RZP za rok 2020

Výkaz nedoplatkov alebo oznámenie o výsledku ročného zúčtovania poistného, ktoré sa má doručovať platiteľovi poistného na jeho adresu v cudzine, zdravotná poisťovňa musí po neúspešnom fyzickom doručovaní poštou doručiť platiteľovi poistného verejnou vyhláškou (§ 17b ods. 4 a § 19 ods. 11 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
Čítajte ďalej
Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Elektronická výmena údajov sociálneho zabezpečenia

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu „Vyšetrenie protilátok na vírus COVID-19" účinné od 15.2.2021 do 31.12.2021

Kritériá benefitu „Vyšetrenie protilátok na vírus COVID-19" účinné od 15.2.2021 do 31.12.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií príspevok na vyšetrenie protilátok na vírus COVID-19" (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej