Úradná tabuľa

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 1.10.2021

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného odborného lekára účinné od 1.10.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe písomnej žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti1a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou.
Čítajte ďalej
Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 1.10.2021

Kritériá pre poskytnutie príspevku na úhradu ZS u nezmluvného stomatológa účinné od 1.10.2021

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sa, vložka č. 3627/B (ďalej len „Dôvera") poskytne poistencovi v súlade s platnou legislatívou¹ a na základe písomnej žiadosti poistenca príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti u nezmluvného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti¹ a (t.j. výkonov zdravotnej starostlivosti, a s nimi súvisiacich predpísaných liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín) v prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a zverejnené Dôverou.
Čítajte ďalej
Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii app

Podmienky používania mobilnej aplikácie a spracovania osobných údajov v mobilnej aplikácii app

Obchodná spoločnosť DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 35 942 436, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3627/B (ďalej „Dôvera") prevádzkuje pre svojich poistencov a individuálnych platiteľov poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej „Klient") mobilnú aplikáciu (ďalej „MoA").
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu Zdravé oči platné od 1.1.2022

Kritériá benefitu Zdravé oči platné od 1.1.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé oči (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej
Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 1.1.2022

Kritériá benefitu Zdravé zuby platné od 1.1.2022

DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.1 (ďalej len „Dôvera") v súlade s platnou legislatívou poskytne Poistencovi podľa nižšie stanovených kritérií benefit Zdravé zuby (ďalej len „Benefit").
Čítajte ďalej