Érintettként joga van tudni, milyen módon kezeljük személyes adatait. Személyes adat bármely olyan információ, amely segítségével egy konkrét magánszemély közvetlenül vagy közvetetten azonosítható. A „közvetlenül” szó egyértelmű azonosítók, például személyi szám segítségével történő azonosításra utal; a „közvetett” azonosítás további információk kombinációjával történő azonosítást jelent.

Milyen személyes adatokat dolgozunk fel?

Az általunk feldolgozott személyes adatok közé tartoznak különösen:

  • kereszt- és vezetéknév,
  • cím,
  • aláírás,
  • nem,
  • lakcím,
  • e-mail-cím,
  • telefonszám,
  • bankszámlaszám,
  • születési dátum  vagy születési szám ,
  • a személyazonosító okmányból származó adatok.

Állásra pályázók esetében iskolai végzettségre vonatkozó adatok, egyéb, az álláspályázatban, az önéletrajzban, motivációs levélben és mellékleteiben felsorolt adatok is lehetnek.

Ugyanakkor egészségbiztosítóként a személyes adatok egy különleges kategóriáját is kezeljük, nevezetesen az egészségügyi adatokat, főként az egészségügyi szolgáltatók által nyújtott egészségügyi ellátás költségeinek megtérítése vagy maguk a biztosítottak által kifizetett költségek megtérítése céljából.

Olyan személyes adatokat kezelünk, amelyek feldolgozását külön jogszabályok írják elő (különösen az egészségbiztosítókról, az egészségbiztosításról, az egészségügyi szolgáltatókról, az elszámolásról, a társadalombiztosításról és adóügyi szabályokról, ahol szintén adatokat kezelünk az Ön jövedelmével, adóbevallásaival és járulékfizetési kötelezettségeivel kapcsolatban) vagy az Ön kapcsolattartási adatait, amelyeket tanácsadáshoz, az Önnel való kapcsolattartáshoz használunk, vagy az Önnel való aktív kapcsolatfelvétel céljából felmérések, szolgáltatásainkkal kapcsolatos ajánlatok vagy szerződéses partnereink által nyújtott szolgáltatások felkínálása céljából.

A fenti információk változásai 

Fenntartjuk a jogot a fenti információk frissítésére. Ezért javasoljuk, hogy folyamatosan ellenőrizze ezeket az adatokat. A frissített szöveget a legutóbbi frissítés dátuma alapján láthatja.

Közvetítők listája