Materská/rodičovská dovolenka

 

Nástup na materskú dovolenku rodičia oznamovať nemusia. Zdravotné poistenie za nich bude platiť štát. Odporúčame overiť si zmenu údajov v Elektronickej pobočke.

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak ste zamestnancom, pri nástupe na materskú dovolenku nie je potrebné kontaktovať nás.
 • Ak ste pred materskou dovolenkou podnikali (SZČO), v elektronickej pobočke sa oplatí overiť si, či nám príslušné úrady nahlásili zmenu vášho statusu.
Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Ako mám postupovať?

 • V sekcii Moji platitelia označte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Poberám náhradu príjmu - osoba na PN, MD, OČR.
 • V ďalšom kroku vypíšte dátum začiatku materskej dovolenky a priložte doklad zo Sociálnej poisťovne.

Pri prechode z materskej dovolenky na rodičovskú nie je potrebné zdravotnej poisťovni nič oznamovať. Zdravotné poistenie za poistenky a poistencov na rodičovskej dovolenke platí štát.

Čo nám treba oznámiť?

 • Ak nastupujete na rodičovskú dovolenku, ktorá nenadväzuje na materskú, oplatí sa skontrolovať si svoj status v elektronickej pobočke.

Ako mám postupovať?

 • V sekcii Moji platitelia označte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Iné - Osoba, ktorá poberá rodičovský príspevok.
 • Potom vypíšte dátum začiatku rodičovskej dovolenky a priložte doklad z úradu práce.
Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Ak po materskej dovolenke nastupujete do zamestnania, nemusíte nám to oznamovať. Nezáleží na tom, či nastupujete k pôvodnému alebo k novému zamestnávateľovi. Zdravotnú poisťovňu treba kontaktovať, ak do práce nenastúpite.

Čo nám treba oznámiť?

 • Čerpanie rodičovského príspevku pre dieťa do 6 rokov s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom nemusíte oznamovať.
 • Ak chcete ostať poistencom štátu ako osoba, ktorá sa celodenne stará o dieťa do 6 rokov (bez potvrdenia od lekára), zdravotné poistenie si platiť nemusíte. Je však potrebné túto zmenu nám oznámiť.
 • Ak vaše dieťa nastúpilo do materskej školy, vy ste sa však nezamestnali, nepodnikáte a štát za vás neplatí zdravotné poistenie z iného titulu, prestávate byť poistencom štátu. Status samoplatiteľa treba oznámiť zdravotnej poisťovni.

Ako nám to oznámite?

 • Rodičovský príspevok pre dieťa do 6 rokov s nepriaznivým zdravotným stavom - Odporúčame overiť si svoj status v elektronickej pobočke v sekcii Stav účtu - Moji platitelia.
 • Celodennú starostlivosť o dieťa do 6 rokov nám oznámte cez elektronickú pobočku, sekcia Moji platitelia. Zvoľte možnosť Platí za mňa štát, v nej skupinu Iné. Označte, že ste osoba, ktorá sa stará o dieťa do 6 rokov. Nezabudnite priložiť sken alebo fotku rodného listu dieťaťa.
 • Ako samoplatiteľ sa najrýchlejšie prihlásite cez elektronickú pobočku v sekcii Moji platitelia.

Samoplatiteľ

Samoplatitelia majú zo zákona povinnosť platiť minimálne mesačné poistné. V roku 2023 má výšku 84,77 €. Samoplatitelia so zdravotným postihnutím platia 42,38 €. Presnú výšku poistného nájdete v elektronickej pobočke alebo v mobilnej aplikácii.

Cez elektronickú pobočku
Napísať cez elektronickú pobočku

Vybavte všetko rýchlo a jednoducho.

Elektronická pobočka

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Ostali ste po rodičovskej dovolenke doma s dieťaťom do 6 rokov a súčasne ste SZČO? V taktom prípade prichádza k súbehu platiteľov, keďže ste súčasne aj poistencom štátu.

Platenie poistného

Vaša povinnosť uhrádzať mesačné preddavky poistného závisí od vášho príjmu/vymeriavacieho základu z vašich príjmov z podnikania. Povinnosť uhrádzať mesačné preddavky poistného vám zanikne, ak živnosť pozastavíte.

Cez elektronickú pobočku
Stiahnuť mobilnú aplikáciu

Zaplaťte poistné na pár klikov.
Údaje vyplníme za vás.

Stiahnuť mobilnú aplikáciu