Informácie pre médiá

Štátna poisťovňa dopláca na to, že má viac chorých poistencov. Mýtus alebo pravda?

Súčasný systém zdravotného poistenia na Slovenska je často kritizovaný. Počúvame, že príjmy zdravotných poisťovní nie sú medzi nimi spravodlivo rozdeľované, na čo údajne dopláca Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP), lebo má najviac "problematických" a starších poistencov.

Reakcia na návrh štátneho rozpočtu na rok 2023

"Urobím všetko pre to, aby malo Slovensko v dohľadnom čase vládu, na ktorú knižky dejepisu budú spomínať, že to bola najlepšia vláda, akú kedy malo," vyhlásil bývalý premiér, dnes minister financií, keď si pred 2,5 rokom prevzal v prezidentskom paláci poverenie na zostavenie vlády od pani prezidentky. Návrh štátneho rozpočtu na budúci rok, ktorý práve črtá však hovorí skôr o tom, že táto vláda sa chystá slovenské zdravotníctvo definitívne pochovať.

Cesta pacienta pri liečbe pre/diabetu, kompetencie všeobecného lekára a diabetológa

ÚDZS udelil predchádzajúci súhlas na voľbu M. Kultana za predsedu predstavenstva

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (Úrad) udelil predchádzajúci súhlas na voľbu generálneho riaditeľa zdravotnej poisťovne Dôvera Martina Kultana za predsedu predstavenstva.

Zdravotná poisťovňa Dôvera uspela so žalobou proti Ministerstvu zdravotníctva

Vďaka snahe zdravotnej poisťovne Dôvera mohlo slovenské zdravotníctvo ušetriť desiatky miliónov eur. V septembrovom rozsudku jej dal za pravdu aj Krajský súd v Bratislave, no slovenský pacient z toho napokon nič nemá.

Stanovisko k TK premiéra I. Matoviča

Neochota vlády Igora Matoviča spravodlivo dofinancovať zdravotnícky sektor je arogantným výsmechom viac ako dvom miliónom občanov, ktorí sú poistení v súkromných zdravotných poisťovniach.

Dôvera sa rozšíri o časť zamestnancov dodávateľa IT služieb

Rady zamestnancov Dôvery sa od 1. januára 2020 rozšíria o 60 nových zamestnancov v odbore IT. Pôjde o súčasných zamestnancov spoločnosti mediworx software solutions (mediworx), ktorá sa dlhodobo stará o informačné systémy zdravotnej poisťovne. Spoločnosť mediworx patrí rovnako ako Dôvera do portfólia Penta Investments.

Konateľ výdajne priznal podvod so zdravotníckymi pomôckami

Konateľ výdajne zdravotníckych pomôcok na východnom Slovensku priznal spáchanie skutku v prípade podvodov so zdravotníckymi pomôckami. S poškodenou stranou, ktorou je zdravotná poisťovňa Dôvera, uzavrel zmier vo štvrtok 11. júla. Namiesto pomôcok na mieru, dával pacientom bežne dostupné a oveľa lacnejšie sériové zdravotnícke pomôcky.

Stanovisko k rokovaniam so Združením ambulantných poskytovateľov

Združeniu ambulantných poskytovateľov (ZAP) sme dnes predložili bezkonkurenčnú ponuku v podobe navýšenia platieb o 11 % (požadovali 10 %) v dvoch kolách. Prvé navýšenie platieb by sa uskutočnilo ihneď, teda 1. októbra a druhé od roku 2018.

Stanovisko k rokovaniam so zástupcami Združenia ambulantných poskytovateľov

ZAP odmietlo našu ponuku na zvýšenie platieb, ktorú akceptovali lekári združení v Zdravite a rovnako tak väčšina lekárov bez zastúpenia v lekárskych združeniach.

Prípady fakturovania fiktívnej zdravotnej starostlivosti

Pri odhaľovaní nám pomohli aj naši poistenci.

Poistencom vrátime doplatky za lieky za 4. štvrťrok 2016

Za 4. kalendárny štvrťrok 2016 vrátime našim poistencom podľa zákona doplatky za lieky, ktoré si vybrali v lekárni. V prípade Dôvery ide o takmer 34.000 poistencov a o sumu 553-tisíc eur.

Reakcia na TK Centra pre liečbu drogových závislostí

Pri úhrade zdravotnej starostlivosti postupujeme podľa zákona, ktorý hovorí, že poistenci v zozname dlžníkov majú nárok len na úhradu neodkladnej (akútnej) zdravotnej starostlivosti.

Podvody pri fakturovaní zdravotnej starostlivosti

Prispieť k tomu, aby sa peniaze zo zdravotného poistenia míňali efektívne, môže každý. Aktivita poistencov Dôvery pomôže každoročne zachrániť tisíce eur zo zdravotných odvodov.