Posúdenie, či v prípade konkrétneho pacienta ide o poskytovanie odkladnej alebo neodkladnej zdravotnej starostlivosti, je na jeho ošetrujúcom lekárovi. To znamená, že ak podľa lekára ide o poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti (vrátanie liečby liekmi), táto liečba je hradená podľa rovnakých podmienok ako poistencom bez dlhu na zdravotnom poistení.

Vyjadrenia Centra pre liečbu drogových závislostí sú nepodložené nezmysly. Pri úhrade zdravotnej starostlivosti pacientom so závislosťou postupujeme rovnako, ako pri úhrade zdravotnej starostlivosti pacientov s inými diagnózami.