O čo ide?

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) vydáva Zoznam kategorizovaných liekov. To je zoznam, ktorý určuje, ktoré lieky a v akej výške majú byť hradené zdravotnými poisťovňami. Okrem toho, že ministerstvo má tento zoznam pravidelne aktualizovať o nové lieky, jeho povinnosťou je prepočítavať aj výšku úhrad za štandardnú dávku liečiva, čiže strážiť, koľko majú za lieky platiť zdravotné poisťovne a koľko pacienti.

V Dôvere sme ešte v roku 2017 zistili, že ministerstvo nerobí túto pravidelnú revíziu úhrad dôsledne, čím porušuje platnú legislatívu, ktorú si samo nastavilo. Identifikovali sme stovky liekov s nesprávne vypočítanou výškou úhrady. Obrátili sme sa na ministerstvo, aby sme ho na problém upozornili a zamedzili úniku vzácnych finančných zdrojov. Podali sme pripomienky v konaní, ktoré samo iniciovalo. Niektoré akceptovalo, niektoré nie. Vtedy sme si vypočuli, že chceme šetriť na pacientoch a podobne.

Keďže viaceré naše podnety neboli akceptované, obrátili sme sa na súd. Bolo to vo februári 2018. Po tri a pol roku - v septembri 2021 sme sa dozvedeli rozsudok: „Rozhodnutie ministra zdravotníctva sa zrušuje a vec vracia ministrovi zdravotníctva na ďalšie konanie.“ Prípad by sa teda mal vrátiť na stôl ministrovi, ktorý by mal znovu rozhodnúť. (Mimochodom, od vydania sporného rozhodnutia sa na čele rezortu zdravotníctva vystriedalo ďalších 5 ľudí, hoci niektorí len formálne.)

Ušetríme milióny? Už nie!

Keď sme prišli na to, že MZ neprepočítava úhrady ako má, vyšlo nám, že ročne je 72 miliónov eur z verejného zdravotného poistenia takpovediac vyhodených von oknom. Rozhodnutie súdu žiaľ neznamená, že tieto peniaze ušetríme a budeme mať v zdravotníctve viac peňazí. Od roku 2017 sa niekoľko krát menila súvisiaca legislatíva, vrátane vyhlášky, ktorá reguluje úhrady liekov, a to celkom zásadne. Z pôvodného znenia nezostal kameň na kameni a hoci by súčasný minister napravil pochybenia bývalého vedenia, nemalo by to ani zďaleka taký dopad na šetrenie peňazí, ako by malo pred tromi rokmi. Toto je ukážkový príklad toho, že populizmus škodí a dopláca naň pacient, lebo za 72 miliónov eur je suma, za ktorú sa dajú postaviť dve menšie nemocnice. 

Aby sa nezabudlo, náklady na lieky sú jedna z najdôležitejších oblastí pre zvýšenie efektívnosti výdavkov na naše zdravotníctvo. Nehovoríme to len my, hlási sa k tomu aj samotné ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo financií v dokumente Revízia výdavkov na zdravotníctvo. Uvidíme ako sa tento príbeh skončí...