Z celkového počtu poistencov, ktorí majú na vrátenie doplatku nárok je 13 129 dôchodcov, 10 258 držiteľov preukazu ZŤP, 9931 detí do 6 rokov veku a 254 detí do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

Z celkovej sumy vrátených doplatkov vrátime takmer 193-tisíc eur dôchodcom, 184-tisíc eur držiteľom preukazu ZŤP, 173-tisíc eur deťom do 6 rokov veku a 2700 eur deťom do 6 rokov veku so zdravotným postihnutím.

Podrobnosti ohľadom limitu spoluúčasti nájdete na tejto stránke.

Nad rámec našich zákonných povinností sme v 4. štvrťroku vrátili našim poistencom – deťom do 18 rokov veku, ich matkám a otcom ďalšie doplatky, ktoré zaplatili za lieky.

Výhodu 200+200 využilo v 4. kvartáli roka 2016 viac takmer 23 000 našich poistencov a získali tak späť doplatky spolu v sume 382-tisíc eur.

Spolu s doplatkami za lieky zasielame našim poistencom aj doplatky, ktoré zaplatili za eRecepty navyše v sume 0,17 eura za jeden takýto recept. Viac informácii nájdete tu.

TOP najvyššie vrátené doplatky za lieky za 4. štvrťrok 2016
Poistencovi vrátime za 4. štvrťrok 2016
49-ročná žena ZŤP
484 €
62-ročná žena ZŤP
354 €
36-ročná žena ZŤP344 €
74-ročný muž ZŤP
284 €
35-ročná žena ZŤP
258 €