V tomto prípade ide o jednu zo 14 výdajní zdravotníckych potrieb po celom Slovensku, ktoré polícia preveruje vo veci podvodu. V spomínanej výdajni išlo spolu o 86 prípadov, kedy pacienti dostali bežné zdravotnícke pomôcky, no výdajňa nám ich vyfakturovala ako niekoľkonásobne drahšie pomôcky vyrábané na mieru. Dokázaná škoda na prostriedkoch verejného zdravotného poistenia bola 6500 eur a musel ju uhradiť obvinený. Uzatvorením zmieru sa obvinený konateľ vyhol trestu, ktorý by mu hrozil, ak by ho súd uznal za vinného.

Podozrenia, že s fakturovaním individuálnych zdravotníckych pomôcok nie je niečo v poriadku, nám odhalili naše analytické dáta a upozornenia od našich poistencov. Bolo to ešte v roku 2017, keď sme si všimli, že náklady na tieto pomôcky od roku 2014 významne narástli, pričom na to neexistoval žiadny objektívny dôvod. Ozvali sa aj poistenci, ktorí nás upozornili na to, že nedostali takú liečbu, akú mali. Po rozsiahlom preverovaní faktúr od poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a revíznej činnosti sme odhalili stovky prípadov, ktoré vykazovali znaky podvodu.

Preto sme podali trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR, ktoré sa týkalo poskytovateľov zdravotnej starostlivosti po celom Slovensku a to nie len výdajní zdravotníckych pomôcok, ale aj lekárov, ktorí pomôcky predpisovali, resp. vydali ich pacientom priamo v ambulancii. K tomuto odhaleniu sme dospeli po dôkladnej práci nášho antifraudového tímu, ktorý analyzoval dáta a následne oslovil formou prieskumu niekoľko tisíc našich poistencov po celom Slovensku. Spôsobenú škodu odhadujeme na niekoľko stoviek tisíc eur až 1 milión eur.