Požiadali sme ZAP, aby prišlo s konkrétnym návrhom, ako zlepší kvalitu a bezpečnosť liečby pacientov, aby sme mohli prehodnotiť jeho finančné požiadavky. ZAP takýto návrh doteraz nepredložilo.

Veríme, že aj ZAP, ktorý zastupuje poslednú tretina lekárov, bude akceptovať navrhované podmienky alebo príde s konkrétnymi projektmi a s adekvátnymi návrhmi na zvýšenie platieb, aby sme mohli dospieť k dohode.

Postupujeme transparentne a férovo voči všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a nechceme pripustiť, aby sa poistenci stali rukojemníkmi v komunikácii ZAP so zdravotnou poisťovňou. Robíme všetko preto, aby sme sa dohodli.

Sme otvorení novým návrhom zo strany ZAP, ktoré konkrétnymi krokmi a iniciatívami povedú k zvýšeniu kvality a bezpečnosti liečby pacientov.

Zástupcovia ZAP v minulosti vyhlásili, že budú postupovať rovnako nekompromisne voči všetkým zdravotnými poisťovniam. Napokon zostali len pri Dôvere. Svoje požiadavky však nedoložili žiadnymi konkrétnymi krokmi, ktoré by zvýšili bezpečnosť a kvalitu liečby pacientov a odmietli návrhy zo strany Dôvery.