ZAP našu ponuku odmietlo a zároveň nesúhlasí s tým, aby zvýšenie platieb bolo naviazané na zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti a hodnoty pre pacienta. Pýtame sa, podľa ZAP pacienti z týchto peňazí nemajú mať nič?

Dnešné rokovanie bez konkrétnych návrhov zo strany ZAP potvrdilo, že združenie na čele s pánom Kollárom zneužíva koniec prepoisťovacieho obdobia a týmto divadlom chce zneistiť našich poistencov. Zároveň vidíme, že je to boj ZAP o nových členov z radov iných lekárskych združení.

Našich poistencov ubezpečujeme, že zdravotná starostlivosť pre nich bude zabezpečená bez ohľadu na termín dohody so ZAP. Odkladná aj urgentná.

ZAP zastupuje skupinu 1900 lekárov, čo je približne tretina všetkých lekárov. S ostatnými dvoma tretinami lekárov po celom Slovensku máme platné zmluvy. Už v tejto chvíli máme informácie o tom, že aj medzi lekármi, ktorých zastupuje ZAP, sú takí, ktorí s aktuálnou situáciou nesúhlasia a majú záujem o ponuku Dôvery.