Takéto správy sa objavia so železnou pravidelnosťou zakaždým, keď sa v štátnej poisťovni vyskytnú finančné problémy. Aj teraz sa diskutuje o tom, či zvýšiť podiel prerozdelených finančných prostriedkov z 95 % na 96 %. Poviete si, čože je to jedno percento. Ale tu je reč o 3,57 mil. €.

Dôvera je najväčším prispievateľom štátnej zdravotnej poisťovne cez prerozdeľovací mechanizmus, len vlani sme jej poslali viac ako 192 miliónov eur! Preto nás, pochopiteľne, zaujíma, ako s týmito prostriedkami ďalej nakladá a či má z toho prínos pacient-poistenec. Na základe dostupných údajov sme zistili, že prerozdeľovací mechanizmus ako taký nevykazuje výrazné nedostatky. Nebude to zložité, vysvetlíme.