Tlačové správy

Lekári získajú informácie, aké doteraz nemali

Ako liečite? Zhruba 2-tisíc lekárov špecialistov už onedlho bude môcť na túto otázku celkom presne odpovedať na základe overených dát. Zdravotná poisťovňa Dôvera im totiž posiela list s prehľadnými informáciami o liečbe ich pacientov.

Pridané 12. 11. 2019
V spolupráci s lekármi sa podarilo zvýšiť prevenciu aj dostupnosť špecialistov

Potvrdené! Užšia spolupráca lekárov a zdravotnej poisťovne prináša posun k lepšiemu v otázke bezpečnosti liečby aj manažmentu pacienta. Rok po zavedení nových hodnotiacich parametrov do zmlúv medzi lekármi a poisťovňou Dôvera vidíme prvé výsledky.

Pridané 12. 11. 2019
Dôvera využíva umelú inteligenciu už aj na rukou písaný text

Vyše 130-tisíc ručne vypísaných papierových formulárov začala od augusta v Dôvere spracúvať umelá inteligencia. Nielen, že tým čiastočne odbremení až 140 zamestnancov poisťovne, ale zrýchli a skvalitní celý proces evidencie prihlášok, z čoho budú mať úžitok aj poistenci.

Pridané 08. 08. 2019
Posielame ročné zúčtovania poistného za minulý rok

Ročné zúčtovanie poistného za rok 2018 vykonáme spolu 330-tisíc poistencom. Výsledky ročných zúčtovaní dostane prvých 63-tisíc z nich už v tomto týždni (od 22. do 26. júla).

Pridané 23. 07. 2019
Nemocnice, lekári aj neziskové organizácie dostanú grant na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti

Dôvera rozširuje svoj grantový program Bojovníci za zdravie pre právnické osoby. O grant môžu požiadať zdravotnícke zariadenia a organizácie, ktoré sa starajú o chorých či hendikepovaných.

Pridané 06. 06. 2019
Hodnotenie nemocníc 2018: Pacienti dali nemocniciam najlepšiu známku za posledných päť rokov

Viac ako 7200 pacientov, ktorí sa v minulom roku liečili v niektorej zo slovenských nemocníc, nám poslalo vyplnený dotazník o spokojnosti počas ich hospitalizácie. Už po trinásty raz sme zostavili rebríček zdravotníckych zariadení, ktorý môžeme nazvať pacientskym rebríčkom. Priemerná dosiahnutá známka 1,64 je najlepšou za posledných päť rokov.

Pridané 06. 03. 2019
Dôvera otvorila rok prevencie skríningom rakoviny hrubého čreva

Ročne absolvuje vyšetrenie okultného krvácania približne 70-tisíc poistencov Dôvery. Tento jednoduchý test môže upozorniť na výskyt rakoviny hrubého čreva a konečníka a zachytiť toto ochorenie v skoršom štádiu s dobrou vyhliadkou na uzdravenie pacienta.

Pridané 09. 01. 2019
Dôležitý míľnik v Dôvere: Bude mať 1,5 milióna poistencov

Rekordný počet poistencov, ktorí sa minulý rok poistili v Dôvere, nebol náhodný. K 30. septembru 2018 sme prijali obdobný počet zmenových prihlášok ako vlani, presne 76 390.

Pridané 11. 10. 2018
Nové zmluvy s lekármi sľubujú vyššiu kvalitu a lepšiu dostupnosť

Zdravotná poisťovňa Dôvera pripravila spoločne s ambulantnými lekármi nový systém úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Poisťovňa bude pri odmeňovaní lekárov klásť väčší dôraz na kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti. Inšpirovali sme sa krajinami s vyspelými zdravotníckymi systémami, ako Veľká Británia či Holandsko. Pozorný pacient poistený v Dôvere si možno všime zmenu už pri najbližšej návšteve svojho ambulantného lekára.

Pridané 06. 09. 2018
Preventívne prehliadky na papieri

Podpora prevencie je dôležitou súčasťou činnosti zdravotnej poisťovne Dôvera. Našim poistencom posielame SMS alebo e-mail s pripomienkou, aby na takzvanú preventívku nezabudli, zapájame sa do kampaní pripomínajúcich preventívne prehliadky, verejnosť informujeme o úkonoch, ktoré sú súčasťou preventívnej prehliadky. Okrem toho organizujeme alebo podporujeme podujatia na podporu zdravého životného štýlu a prevencie. Naše odhalenia však ukazujú, že aj prevencie môže byť priveľa. A vtedy to začína byť podozrivé.

Pridané 16. 08. 2018
Späť