Ešte stále sú na Slovensku regióny, v ktorých je zložité dostať sa k niektorým špecialistom. Hoci má zdravotná poisťovňa Dôvera zmluvy s väčšinou lekárov, môže sa stať, že pacient potrebuje takého, ktorý medzi nimi nie je. Často sú to najmä „nedostatkoví“ zubní lekári.
Časť sumy, ktorú poistenci zaplatia za ošetrenie u nezmluvného lekára, im vrátime. Ide o príspevok vo výške 80 percent z ceny bežnej úhrady zdravotnej poisťovne za rovnaký výkon zmluvným zubným lekárom. Pokým ešte nedávno bolo potrebné, aby poistenci mali ešte pred ošetrením súhlas zdravotnej poisťovne, že im príspevok prizná, po novom sme túto povinnosť zrušili. Navyše sme celý proces zeektronizovali, čím sa stal pre poistencov jednoduchší a prehľadnejší.

U zubného lekára „bezbolestne“

O príspevok už nie je potrebné žiadať dopredu, nie je potrebné tlačiť žiadne dokumenty, ani zháňať pečiatky. V Elektronickej pobočke si v časti Príspevok u nezmluvného lekára poistenec vyhľadá ambulanciu uvedenú na doklade o úhrade, v ktorej bol ošetrený. Potom stačí nahrať sken alebo fotografiu dokladu o úhrade a lekárskej správy. Ak je všetko v poriadku, peniaze mu „cinknú“ na účte do 30 dní.
Po odoslaní elektronickej žiadosti sa oplatí sledovať schránku správ v Elektronickej pobočke. Tú má každý klient Dôvery k dispozícii bezplatne na webovej stránke poisťovne. Prostredníctvom schránky správ kontaktujeme klientov aj v prípade potreby doplniť niektoré údaje.

K špecialistovi so schválenou žiadosťou

Nové elektronizované žiadosti o príspevok u nezmluvných lekárov sa týkajú aj iných špecializácií. V prípade ostatných lekárov, vrátane čeľustného ortopéda, je však naďalej potrebný vytlačený formulár, ktorý potvrdí lekár. Poisťovňa musí lekárom potvrdenú žiadosť schváliť ešte pred samotným ošetrením alebo zákrokom. Netreba však po ňu nikam chodiť. Poistenci ju nájdu v Elektronickej pobočke, stačí si ju vytlačiť a vziať so sebou na konzultáciu k vybranému nezmluvnému lekárovi a potvrdenú priložiť k žiadosti v Elektronickej pobočke.

V platnosti ostáva aj pôvodný postup pri podávaní žiadostí o príspevok u nezmluvného lekára. Poistenci, ktorí nemajú prístup k Elektronickej pobočke, môžu podať žiadosť osobne na najbližšiu pobočku alebo posielať papierové žiadosti poštou.