V roku 2021 zistili lekári zhubný nádor v prsníku u 1280 žien, ktoré sú poistené v Dôvere. V prepočte na všetky tri zdravotné poisťovne si túto diagnózu vlani vypočulo odhadom až okolo 3,5- až 4-tisíc žien. A približne 800 z nich sa o svojej chorobe dozvedelo vďaka preventívnej mamografii.

Skríningová mamografia vie odhaliť malé ložiská zhubných buniek do 20 mm, ktoré sa ešte nijako neprejavili a ani zatiaľ nevytvorili metastázy. Onkologické ochorenie tak dokáže zistiť o tri až päť rokov skôr, ako by bolo ložisko možné nahmatať pri samovyšetrení alebo lekárom.

Výskyt rakoviny prsníka a predchádzajúca mamografia u poisteniek Dôvery


2016
2017
2018
2019
2020
2021
Počet žien liečiacich sa
na karcinóm v danom roku
7090
7350
7730
8160
8500
8800
Počet žien, ktorým bol
v danom roku karcinóm zistený prvý raz
1280
1230
1250
1240
1350
1280
Počet žien, ktoré v danom roku absolvovali
mamografiu pred zistením karcinómu 
400
320
320
290
300
280
Podiel
31%
26%
26%
23%
22%
22%


Zachránených by však mohlo byť oveľa viac žien, keby využívali pozvánky na mamografiu, ktoré im posielajú zdravotné poisťovne. Väčšinou však pozvánky končia v koši. Ukázala to skúsenosť zdravotnej poisťovne Dôvera.

Tá ako jediná skríning onkologických ochorení neprerušila ani počas pandémie. Od januára 2019 do februára 2022 rozoslala vyše 82-tisíc pozvánok na mamografiu. Zareagovalo na ne však len 11-tisíc žien, pričom nádor sa potvrdil u 42 z nich. Z tých zvyšných vyše 70-tisíc žien, ktoré pozvanie na mamografiu nevyužili, má rakovinu zrejme 280 a stále o nej nevedia. Tým sa ich šance na vyliečenie prudko znižujú.

V krajinách Európskej únie, kde takýto skríning funguje už desiatky rokov a ženy sa k nemu stavajú zodpovednejšie, klesla úmrtnosť na toto ochorenie medzi 50- až 69-ročnými ženami o 35 percent.

Na Slovensku majú podľa zákona nárok na preventívne mamografické vyšetrenie ženy vo veku od 40 do 69 rokov. Odporučí im ho gynekológ alebo praktický lekár. Keďže najvyšší výskyt rakoviny prsníka je u starších žien, zdravotné poisťovne adresne pozývajú na mamografiu dámy od 50 do 69 rokov. Pozývací list je zároveň aj žiadankou – stačí sa objednať na mailovej adrese či telefónnom čísle, ktoré sú v ňom uvedené.

Poistenky Dôvery s karcinómom prsníka podľa veku


 vek
 počet prípadov
do 17 r.4
18 - 29 r.30
30 - 39 r.220
40 - 49 r.1 150
50 - 59 r1 820
60 - 69 r.2 770
70 -79 r. 
2 170
80 - 89 r.600
90 r. a viac
50