Dôvera tak výrazne zvýšila dostupnosť vyšetrení najmä pre pacientov z ambulancií a nemocničných lôžok. „Bez týchto vyšetrení v mnohých prípadoch nie je možná správna a efektívna liečba. Keďže je našou úlohou zabezpečiť našim poistencom najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť, rozhodli sme sa rozšíriť sieť zmluvných pracovísk o tieto dve zariadenia,“ vysvetlil Marian Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Magnetická rezonancia v topoľčianskej nemocnici je 57 zariadením MR na Slovensku, s ktorým má Dôvera zmluvu. Okrem toho majú jej poistenci od dostupnejšie aj špičkové zariadenie SPECT/CT v Michalovciach. Ide o spojenie scintigrafického vyšetrenia SPECT s nízkodávkovým CT vyšetrením, ktoré umožňuje lepšiu lokalizáciu a diagnostiku patologického ložiska.

Nový prístroj je nenahraditeľný pri diagnostike kostných metastáz, napríklad pri rakovine prostaty, prsníka a iných onkologických ochoreniach, ale aj pri diagnostike embólie do pľúc. Pomôže pri diagnostike a hodnotení efektu liečby nielen onkológom, ale aj ortopédom, chirurgom, internistom, pneumológom, urológom a ďalším lekárom.

„Je veľmi dôležité zvyšovať dostupnosť vysoko modernej zdravotnej starostlivosti aj v menších regiónoch Slovenska. Obidve naše nové pracoviská predstavujú špičkovú diagnostiku, za ktorou bolo len pred nedávnom nevyhnutné cestovať do krajských miest,“ doplnil Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia.